Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill undvika kostnader vid skifte av leverantör

Apoteket AB:s övertagande av dosleveranserna i Västra Götaland och Halland har skjutits fram till årsskiftet. Regionerna har drabbats av stora merkostnader för småförpackningar, men säger sig ha frågan under bevakning inför bytet av leverantör.

Västra Götalandsregionen och Halland har precis som sju mellansvenska landsting drabbats av merkostnader i miljonklassen eftersom deras dosleverantör använt småförpackningar snarare än större så kallade dosförpackningar.

– Vi har haft Apotekstjänst som leverantör och det står klart att vi för vissa läkemedel, bland annat Alvedon och Panodil, betalat extra och det handlar om miljonbelopp. Och det vill vi förstås inte, säger Anders Carlqvist, läkemedelschef i regionen.

– Men frågan är inte helt svartvit. Det är delvis också en maskinfråga eftersom förpackningsstorlekar och dosmaskinernas kapacitet inte alltid stämmer överens när det gäller antal tabletter.

– Vi byter snart leverantör till Apoteket AB och vi har haft diskussioner med dem i denna fråga. Det är väldigt viktigt för oss att hanteringen blir så kostnadseffektiv som möjligt och att vi slipper onödiga kostnader, säger han.

Anders Carlqvist säger sig personligen inte ha insikt i om regionerna kunnat ställa krav när det gäller förpackningsstorlekarna i det nya avtalet med Apoteket.

Den 15 oktober i år var det ursprungligen tänkt att Apoteket AB skulle ta över dosleveranserna i VGR och Halland.

Anders Carlqvist berättar dock att skiftet nu har skjutits framåt i tiden och kommer att ske först vid årsskiftet.

Mest läst