Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Svårt komma åt fördyrande småförpackningar

TLV kan inte göra något åt att dosaktörers val av småförpackningar orsakar miljonkostnader för landstingen. Öppenvårdsapotek har i teorin liknande möjligheter att öka intäkterna men har hittills inte gjort det i någon större omfattning.

Som vi skrev förra veckan och tidigare denna vecka har framför allt en av dosaktörerna, Apotekstjänst AB, i stor utsträckning använt sig av mindre läkemedelsförpackningar vilket lett till högre kostnader för de landsting som man har avtal med, och större intäkter för Apotekstjänst.

Svensk Farmaci bad Inger Erlandsson, enhetschef på TLV, kommentera frågan.

– Vi förstår problematiken och inser att detta förorsakar stora kostnader för landstingen. Hur landstingen resonerar och väljer att upphandla läkemedel för dosverksamhet förklarar de bäst själva. TLV kontrollerar hur förmånslagen följs genom att kontinuerligt bevaka försäljningen på alla öppenvårdsapotek, inklusive dosapoteken. Men det finns ingen reglering just beträffande förpackningsstorlek som ger oss möjlighet att utöva tillsyn här. Läkemedelsverkets receptföreskrifter ger viss vägledning, säger Inger Erlandsson.

Den nyligen avslutade apoteks- och läkemedelsutredningen belyste dosområdet men innehåller inga förslag som riktar in sig på problematiken med förpackningsstorlekarna.

I stället fokuserade Anna-Märta Stenbergs betänkande i dosfrågan mycket på reglerna för generiskt utbyte i förhållande till dosläkemedel och presenterade förändringsförslag. TLV kom med ett motförslag i sitt remissvar.

Är förpackningsstorlekarna inte något som bör kunna regleras i landstingens avtal med dosleverantörerna?

– Jag har svårt att värdera vilka krav man kan ställa där men min bild är att det kan vara problematiskt. Det är en fråga för landstingens jurister, säger Inger Erlandsson.

Hon berättar att TLV kommer att fokusera på dosläkemedel i höst och nästa år, och att frågan om förpackningarna kan tänkas komma upp i det arbetet även om utbytet står högre upp på dagordningen.

Dosapotek och öppenvårdapotek lyder ju under samma receptföreskrift. Innebär detta att vanliga öppenvårdsapotek skulle kunna sätta i system att expediera småförpackningar på det sätt som Apotekstjänst nu anklagas för?

– Ja, teoretiskt skulle det gå att utnyttja läkemedelsförmånen på det viset, men vi har inte sett att det har skett på det sätt som nu diskuteras på dos-sidan, säger Inger Erlandsson.

Mest läst