Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny utbildning ventileras i Malmö

I dag överlägger Malmö högskola om huruvida man ska starta sin planerade receptarieutbildning eller inte – och i så fall när. Beslut väntas inom kort av vikarierande rektor.

Som vi skrev i juni beslutade UKÄ, Universitetskanslerämbetet, då att ge Malmö högskola ett halvår på sig att komplettera sin andra ansökan om att starta en receptarieutbildning.

En förutsättning för ett klartecken från UKÄ är att högskolan genomför tre nyckelrekryteringar av farmaceuter.

Idag ventileras den planerade utbildningen och UKÄ:s besked vid ett möte på Malmö högskola. Ett beslut kan komma att fattas under dagen om man avser starta utbildningen och isåfall när. Vikarierande rektor Cecilia Christersson väntas fatta det slutliga beslutet.

Enligt vad Svensk Farmaci erfar är ett huvudförslag 50 studieplatser och ett intag av studenter en gång per år.

Vi hoppas kunna återkomma med mer information efter mötet om utbildningen på Malmö högskola.

Mest läst