Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Samverkan är nyckeln”

BLOGG: Vi farmaceuter kan kliva fram ännu mer i arbetet för bättre läkemedelsanvändning, men vi måste göra det i nära samarbete med andra professioner. Det skriver Kristina Fritjofsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter, som i höst ger sig ut på turné för att möta medlemmar på regionmöten.

Receptarier och apotekare har i grunden en mycket tydlig yrkesroll som experter på läkemedel.

Ingen annan yrkeskategori inom vården studerar läkemedel så länge som vi, 3-5 år, och dessutom ur alla synvinklar från kemi, fysiologi, farmakodynamik/farmakokinetik (PD/PK), beredningsformer till tillverkning och dokumentation.

Inom många områden har vi också respekt för vårt kunnande och vår kompetens efterfrågas inom läkemedelsindustrin (forskning, registrering och marknadsföring), olika myndigheter, landsting och kommuner.

Men vad är det som händer, eller snarare varför händer inget, på apoteken?

Apotekaren Carin Svensson slog huvudet på spiken i sitt anförande på Apoteksmässan under den lätt ironiska rubriken “Behöver apoteken farmaceutens kompetens?”, där hon drog slutsatsen att det 40-åriga monopolet hade haft en avgörande betydelse för att sänka självkänslan hos farmaceuterna och bidrog till att göra yrkesrollen otydlig.

Min mamma var en stolt receptarie som brann för att ta till sig ny kunskap och serva patienterna. Hon vittnade ofta om detta och hur arbetet förändrats till det sämre.

Förbundet jobbar, som ni känner till, oförtrutet med att försöka påverka politikerna så att apotekens uppdrag blir tydligare och att det utökas i linje med vår kompetens. Vi hoppas att farmaceutiska tjänster kommer upp på agendan i den kommande utredningen, något som även apoteksföreningen driver.

Vi arbetar också hårt för att Sveriges Farmaceuter som representerar professionen, liksom Läkarförbundet representerar läkarna, ska vara representerade i högnivågruppen i NLS.

Farmaceuternas kunskaper MÅSTE användas bättre men vi har ALLA också, som Carin var inne på i debatten, ett eget ansvar att återta befälet över vår självklara roll.

Det kan tyckas vara en lång uppförsbacke men desto viktigare att vi börjar arbetet NU!

I likhet med övriga inom vården ska vi serva en patient, utan den har ingen av oss något existensberättigande.

Nyckelordet här är SAMVERKAN! Vi utgör en viktig pusselbit med vår specifika kunskap om läkemedel och kompletterar läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Det får inte vara som nu att vi står i våra stuprör och talar om, mest för oss själva, hur eminenta vi är och hur övriga minsann inte klarar av sitt jobb utan oss.

Visa istället på hur vi TILLSAMMANS kan bidra till en bättre läkemedelsanvändning.

Vänta inte på att bli inbjuden, ta initiativet själv.

Jag har mycket goda erfarenheter av detta från mina olika positioner inom både industrin och apotek. I höst kommer jag, tillsammans med andra farmaceuter eller läkare, att träffa många av er på regionmöten där jag vill berätta hur jag upplever min yrkesroll och ge många exempel på positiva upplevelser där just min kompetens har bidragit.

Jag älskar mitt yrke och har aldrig ångrat att jag valde att bli apotekare. Jag är alltid lika stolt när jag presenterar mig.

Jag vill förstås höra era synpunkter i höst och hoppas på mycket livliga och intensiva möten! Håll utkik på datum på hemsidan. Väl mött!

Kristina

Mest läst