Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nytt etikforum har bemannats

Sveriges Farmaceuters etikråd ersätts med ett nytt etikforum. Tre apotekare har haft ett första möte i Uppsala och lagt upp riktlinjerna för arbetet.

Det var vid Sveriges Farmaceuters senaste fullmäktigemöte i höstas som beslut fattades att skapa ett så kallat etikforum med syfte att ersätta etikrådet.

Den nya konstellationen har nu haft ett första fysiskt möte i Uppsala där man dragit upp riktlinjer för det inledande arbetet.

– I detta ingår regelbundna avstämningar per telefon och ett fysiskt möte per termin, säger Annika Nordén-Hägg, övergripande ansvarig och sammankallande i det nya forumet.

– Vi är inledningsvis tre personer och vi kommer var och en att försöka formera nätverk, jag själv kommer exempelvis att försöka inkludera tidigare etikrådsmedlemmar.

Förutom Annika Nordén-Hägg ingår från starten Kristin Wisell, apotekare och doktorand vid Uppsala universitet och Erik Fredholm, apotekare och apotekschef i Örebro och Karlskoga.

– För att stimulera till reflektioner och skapa debatt kommer vi att producera en blogg per månad. Vi funderar också på vägar att involvera etikforumet i universitetens handledarutbildning för praktikanter. Vi har dessutom målet att genomföra en något större aktivitet per år, men hur utformningen av dessa aktiviteter blir är ännu oklart, säger Annika Nordén-Hägg.

Mest läst