Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dosläkemedel blev dyrare än väntat

Apotekstjänst AB har tjänat miljoner på att välja mindre läkemedelsförpackningar istället för dosförpackningar, vilket gett landstingen extrakostnader. Bara för paracetamol uppskattas merkostnaden i ”sjuklövern” till sju miljoner kronor per år.

Landsting och regioner betalar en så kallad ”dospeng” per person och dag till sina leverantörer av dosläkemedel, en ersättning för kostnaden att packa läkemedel i dospåsar. Utöver dospengen får dosapoteken precis som andra apoteksaktörer även ersättning i form av handelsmarginalen för läkemedel.

Sedan länge tillhandahålls många läkemedel i dosförpackningar, större förpackningar än de som lämnas ut från vanliga apotek, vilket gör att kostnaden per tablett blir lägre och landstingens kostnader kan hållas nere.

Enligt flera landsting har dock en av dosaktörerna, Apotekstjänst AB, i många fall använt sig av mindre läkemedelsförpackningar vilket lett till högre kostnader för landstingen.

– Vi har analyserat situationen för Alvedon, och funnit att vi drabbats av en merkostnad på ungefär en miljon kronor per år och landsting i sjuklövern bara för det preparatet. Vi har påtalat detta för Apotekstjänst flera gånger men de har inte velat byta till den större 300-förpackningen. Det här är något som vi vill få reglerat, säger Thomas Lindqvist, informationsapotekare på landstinget i Uppsala län, till Svensk Farmaci.

I ”sjuklöverns” (sju mellansvenska landsting) förnyade dosupphandling vann Svensk Dos AB först uppdraget, men i januari i år överklagades beslutet på flera punkter av Apotekstjänst. I överklagan har Apotekstjänst bland annat riktat in sig på landstingens försök att reglera frågan om förpackningsstorlekarna.

– Vi har ännu inte hört något från förvaltningsrätten vilket gör oss bekymrade. Vi har varit tvungna att inleda en kompletterande så kallad direktupphandling som avser en period på 6-7 månader. Vi har också vänt oss till TLV, som ju fattar beslut om handelsmarginalen, i frågan om förpackningsstorlekarna. Men vi har inte hört något därifrån heller så just nu hänger det mesta i luften, säger Thomas Lindqvist.

Svensk Farmaci skriver mer om landstingens extrakostnader för dosläkemedel senare i veckan.

Mest läst