Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill stötta anställda apotekare i Europa

Sveriges Farmaceuter blir tillsammans med övriga nordiska fackförbund på farmaciområdet observatörsmedlemmar i EPhEU, en nybildad organisation för anställda apoteksfarmaceuter i Europa.

Employed Community Pharmacists in Europe, EPhEU, bildades 2012 som den första europeiska samarbetsorganisationen som representerar anställda apotekare på öppenvårdsapotek.

Förra veckan hade NFU, Nordisk Farmaceutunion, sitt årliga möte i Esbo, Finland. NFU är ett samarbetsorgan för farmaceutförbunden i de nordiska länderna.

Särskilt inbjudna gäster var EPhEU:s generalsekreterare Raimund Podroschko och Norbert Valecka, ansvarig för organisationens internationella relationer.

– EPhEU bildades utifrån ett missnöje hos anställda apotekare i flera länder med att EU-lobbyn PGEU helt kommit att domineras av apoteksägarna i form av egenföretagande apotekare och branschföreningar. De många anställda apotekarna saknade en röst i EU, berättade Raimund Podroschko vid mötet.

Fackförbund från stora länder som Tyskland, Frankrike och Storbritannien tillhör idag EPhEU:s medlemmar, men även mindre länder som Luxemburg och Monaco är representerade.

EPhEU har bland annat arbetsgrupper inom kompetensutveckling, arbetstider och utveckling av yrkesutövningen. Inom kompetensutveckling är målet att ta fram en så kallad best practice model.

– En annan viktig funktion är att stötta apotekare i länder där fackförbund för farmaceuter saknas eller är svagt utvecklade. Vi fokuserar för närvarande bland annat på Rumänien, sa Norbert Valecka.

I Esbo beslutade de fem nordiska ländernas delegationer enhälligt att, gemensamt via NFU, ansluta sig som observatörsmedlem i EPhEU.

Efter att detta utvärderats finns möjligheten att ansluta som fullvärdig(a) medlem(mar) från och med nästa års generalförsamling.

Kristina Niemi är förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter och var med på NFU-mötet.

– I de nordiska länderna råder relativt sett en balans i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare men så är inte fallet i alla länder. På många håll är du betydligt mer utsatt som anställd, jag har själv hört berättas om arbetsgivare som över en natt halverat en anställd apotekares lön för att apoteket går knackigt med budskapet ”acceptera eller gå”. Det känns väldigt angeläget att på det här sättet solidariskt ställa upp för apotekare i europeiska länder utan stark facklig tradition, säger Kristina Niemi.

– För övrigt har vi i SFa en hög andel anställda farmaceuter på apotek bland våra medlemmar så ett medlemskap är även logiskt utifrån det.

– Genom att först gå in i EPhEU som observatör under ett år kan vi samla information och få en bild av vad ett medlemskap skulle innebära. Därefter kan vi ta ställning till ett fullvärdigt medlemskap, säger Kristina Niemi.

Mest läst