Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Landsting börjar switcha till biosimilar

Landstinget Blekinge går sin egen väg. Som första landsting i Sverige rekommenderar man läkare att switcha patienter som står på infliximab (Remicade) till en biosimilar. Beslutet trotsar Svensk reumatologisk förenings rekommendation.

Som Svensk Farmaci skrev i temablocket i nummer 2/15 upphörde patentskyddet för den första TNF-alfahämmaren infliximab i februari i år.

Detta har banat väg för de första så kallade biosimilarerna på den svenska läkemedelsmarknaden – Inflectra och Remsima.

Hittills har de fått begränsad användning eftersom de flesta landsting har befintliga avtal med MSD som säljer Remicade.

Men ett landsting går nu i bräschen för användningen av biosimilarer –  Landstinget Blekinge.

Inte nog med att landstinget gjort en egen upphandling av infliximab, de har även beslutat att switcha de patienter som i dag står på Remicade till biosimilaren Inflectra, som vann upphandlingen i Blekinge med ett pris på 2 209 kronor per 100 mg.

I och med beslutet går landstinget i Blekinge längre än något annat landsting och går dessutom emot Svensk Reumatologisk Förenings rekommendation om att inte byta behandling hos patienter som redan står på behandlingen.

I de två största landstingen, SLL och VGR, rekommenderas inte att läkarna byter ut originalbehandlingen Remicade mot en biosimilar.

– Vårt expertråd har gett ut en rekommendation där man inte aktivt rekommenderar byten utan säger att det inte finns någon evidens åt vare sig det ena eller andra hållet, säger Magnus Thyberg, apotekare och chef för Stockholms läns landstings läkemedelsenhet.

Hans Åkesson är överläkare och verksamhetschef för medicinklinken på Blekingesjukhuset i Karlshamn och Karlskrona.

– Vi har beslutat att vi ska switcha så många patienter som vi någonsin kan. Nu handlar det framför allt om reumasidan, men vi har avsikten att göra detta på gastrosidan också. Evidensläget är något svagare där, så vi får se hur lång tid det tar, säger han.

– Det är dock bara en rekommendation. Jag som verksamhetschef är ju skyldig att optimera mitt kostnadsläge så mycket som det går. Vi behandlar dessa patienter med det läkemedel som bedöms vara mest optimalt för dem, vi har god kontroll på utfallet, vi utvärderar behandlingen kontinuerligt och vi har god tillgång till reumatologer. Vi har en av de mest välkontrollerade reumapopulationerna i landet vågar jag påstå, säger Hans Åkesson.

Och beslutet att switcha patienterna är väl underbyggt, menar han.

– Vi har diskuterat detta mycket noga. Vi har tittat på evidensen och vi har haft ordentliga diskussioner både internt och med tillverkaren. Sedan har vi bestämt oss för att göra detta. Från början var vi rätt så skeptiska, men när vi hade tittat på det ett bra tag så blev vi mer och mer övertygade och historien har visat att det har gått bra, säger han.

Hittills har ett 25-tal patienter bytt behandling.

– Det har gått bra i de flesta fall. Vi har haft någon reaktion, men det kan man förvänta sig även med originalpreparatet, säger Hans Åkesson.

Mest läst