Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Personalen i kläm när landstingen upphandlar

Farmaceuter som arbetar på sjukhusapotek eller med tillverkning till sjukhus har i många fall fått en betydligt otryggare arbetssituation i och med att landstingen upphandlar sin läkemedelsförsörjning. De får nu vänja sig vid risken att bli av med jobbet vid varje upphandling.

Den nya ordningen där läkemedelsförsörjningen till landstingen köps in genom offentlig upphandling har i ett slag förändrat villkoren för de farmaceuter som arbetar på sjukhusapotek och med beredning och tillverkning av läkemedel till sjukhus.

Från att ha varit en stabil och långsiktig verksamhet där farmaceuterna kunde koncentrera sig på att utföra sina arbetsuppgifter så bra som möjligt är verksamheten nu föremål för upphandling vart fjärde till sjätte år där allt kan förändras.

– Ser man generellt på landstingsupphandlingar så blir det ju jättejobbigt för den personal som jobbar i verksamhet som riskerar att byta arbetsgivare med några års mellanrum. De tongångar som jag hör, speciellt när det blir olika uppdragsgivare är att man funderar på om man verkligen vill fortsätta så här, säger Karin Gummesson, ordförande i Sveriges Farmaceuters akademikerförening inom Apotek Hjärtat.

Det är heller inte så enkelt att det bara handlar om vilken avsändare det står på lönechecken.

Varje aktör som deltar i en upphandling kan ju organisera arbetsuppgifterna precis som de vill, vilket innebär att varje upphandling kan innebära att arbetsuppgifter försvinner, antingen helt och hållet eller till någon annan del av landet.

– Kruxet är att det i vissa fall kan vara fråga om övergång av verksamhet, men i andra fall inte. I det förstnämnda fallet är det enklare, då kan det på sin höjd bli tal om ändrade villkor för de anställda som då får en ny arbetsgivare och därmed kan komma att omfattas av ett nytt kollektivavtal.

– Men om det inte klassas som övergång av verksamhet riskerar anställda bli övertaliga hos den gamla arbetsgivaren. Den nya utföraren måste i regel rekrytera och de som arbetat med de konkreta uppgifterna tidigare kan ligga bra till i en sådan process, men det finns ju inga garantier. Sammantaget kan upprepade upphandlingar vara något långt ifrån idealiskt i ett arbetstagarperspektiv, säger Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Läs mer om detta exempel och mer om frågan i sin helhet i Svensk Farmaci nr 4/12 som kommer ut nästa vecka.

Andra läser