Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stopp för teknikerutbildning

Ett överskott på apotekstekniker har bidragit till att alla yrkeshögskolor som har utbildningen för närvarande inte tar in fler studenter. Apoteksbranschen hoppas att utbildningarna kan återupptas hösten 2016.

Ett förändrat arbetsmarknadsläge har bidragit till att MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan, inte beviljat någon av landets yrkeshögskolor apoteksteknikerutbildningar.

Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm meddelar exempelvis på sin hemsida att ingen intagning kommer att ske i januari.

Intagningsstoppet är dock sannolikt tillfälligt.

– Vi har tillsammans med Unionen hemställt om att återstarta ansökning till utbildningarna hösten 2016. Just nu finns det ett överskott av apotekstekniker på arbetsmarknaden och det är rimligt att det överskottet går ned något innan utbildningarna återupptas, säger Robert Svanström, chefsapotekare på Sveriges apoteksförening.

Kristina Granqvist är pressansvarig på MYH.

– De här är utbildningar som historiskt haft många utbildningsplatser, men det är naturligt att yrkeshögskoleutbildningar kommer och går utifrån hur arbetsmarknaden förändras, säger hon.

– Vi motiverade avslagen med att det mellan 2014 och 2016 kommer examineras 524 apotekstekniker från redan beviljade utbildningar och det bedömdes då motsvara den aktuella efterfrågan på yrkesrollen, säger Kristina Granqvist.

Andra läser