Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Försörjning på entreprenad gav problem

Landstinget Blekinge har utrett sin läkemedelsförsörjning som sker enligt avtal med Hjärtat och konstaterar flera brister. Genom att sköta verksamheten helt själva hoppas landstinget på både ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar.

Som vi skrev i juni blir Blekinge läns landsting vid årsskiftet 2015/16 det andra landstinget i landet, efter Jönköping, som sköter sin läkemedelsförsörjning helt i egen regi.

– Vi tror att det här är den mest långsiktiga och stabila lösningen. Vi slipper genomföra upphandlingar och alla de omställningar och nya system som dessa kan medföra, sa Stephan Schuhmeier, apotekare på Landstinget Blekinge, i den artikeln.

Svensk Farmaci har nu tagit del av en utvärdering från i fjol av den nuvarande modellen för läkemedelsförsörjning som sköts i samarbete med tidigare Vårdapoteket, numera Apotek Hjärtat (Avtalet med Hjärtat löpte ut 2013, men landstinget utnyttjade en option om förlängning).

Utvärderingen pekar på en rad problem med det nuvarande upplägget.

Här är några av de problem som listas:

Bristande information vid restnoteringar – ibland finns ersättningspreparat men inte systematiskt

Begränsad förståelse hos leverantören för våra behov och angelägenhetsgraden då problem uppstår

Dialogen med leverantören är av varierad kvalitet och upplevs bero på vem man talar med

Det kan komma väldigt mycket läkemedel när restnoterade läkemedel som beställts flera gånger expedieras

Ingen möjlighet att beställa brutna förpackningar

Radprisbaserad ersättning bidrar till ökade lager på avdelning, vilket ger sämre överskådlighet och ökad risk för kassation

Sammantaget drar den arbetsgrupp som gjort utvärderingen slutsatsen att en läkemedelsorganisation i egen regi ger bättre förutsättningar att hantera dessa brister än en entreprenad.

Andra läser