Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Ge oss verktyg att kommunicera med sjukvården”

BLOGG: Kristina Fritjofssons nedslag i Almedalen i somras gav mersmak. I höst tar förbundet krafttag för att stärka farmaceuternas yrkesstolthet, bloggar Sveriges Farmaceuters ordförande.

Förbundet representerades i Almedalen av mig själv och förbundsdirektör Kristina Niemi. Det var första gången jag deltog och jag får erkänna att jag hade vissa fördomar om ett stort 08-event med rosé-mingel.

Fördomarna kom på skam – det var som helhet ett väldigt seriöst och välarrangerat evenemang med mer än 3000 föredrag och seminarier.

Mitt mål var att med medlemmarnas ögon punktbevaka forskning, vård och omsorgsfrågor samt relevanta politiska frågor – bland annat för att identifiera potentiella arbetsområden där vi som apotekare/receptarie kan bidra med vår kompetens.

Jag deltog i många föredrag/seminarier och träffade en lång rad beslutsfattare och intressenter.

Att vi finns med i bruset och syns är viktigt om vi farmaceuter ska kunna flytta fram våra positioner i samhället!

Här är några av frågeställningarna jag tog del av: Hur dagens sjukvård ska flyttas in i framtiden, hur problemet med sjunkande investeringar i Sverige trots många innovationer inom vårt fält ska tacklas, hur bristande kommunikation mellan vårdnivåer ska förbättras, vilka konkreta åtgärder som behövs för att gynna Life Science och var utvecklingen av den nationella ordinationsdatabasen befinner sig.

I ett möte med Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren använde jag Norge som bra exempel och särskilt samarbetet kring bättre läkemedelsanvändning mellan den norska allmänläkarföreningen och apoteksföreningen.

Vi var helt överens om att driva frågan hur våra system kan samordnas så att vi enklare än idag kan kommunicera direkt med varandra.

Det skulle göra apoteken och dess farmaceuter till en ännu tydligare del av hälso- och sjukvården!

Jag hade också ett givande möte med Kronans Apotek och Unionen. Våra medlemmar på apotek upplever idag att fokus ligger på merförsäljning, slimmad bemanning, matuppehåll snarare än riktiga lunchraster, och fortfarande vissa brister i fortbildningen. Det här påverkar sammantaget professionen negativt och riskerar urholka förtroendet för professionen och kompetensen på apotek. Vi nådde konsensus runt vikten att bredda uppdraget för apotek och kom överens om att satsa på en rad aktiviteter.

Vi farmaceuter behövs såväl inom sluten- och primärvården, hos kommunerna och på apoteken där vi kan bidra med uppföljning av läkemedelsbehandlingar.

Naturligtvis behövs vi även inom akademisk forskning och inom läkemedelsindustrin. Här finns det idag stora utmaningar generellt, kanske särskilt gäller det att vända den negativa utvecklingen på senare år inom klinisk forskning.

Inom Life Science finns dock, vilket var tydligt i Almedalen, en stor medvetenhet om problemen och flera bra konkreta förslag är på väg som syftar till att förbättra situationen.

Förresten – visst är du en stolt farmaceut precis som jag? Vår yrkesstolthet kommer att vara en röd tråd i mycket av förbundets verksamhet under hösten och framåt!

På återhörande!

Kristina Fritjofsson

Mest läst