Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tvisteförhandling om avstängning

Läkemedelsverkets personalansvarsnämnd (PAN) beslutade i början av juli att säga upp den tidigare avstängda toppchefen, men fackets ledamot i PAN motsatte sig beslutet. Chefen har nu begärt rättslig prövning i domstol. Saco-föreningen anser att avstängningen i våras felaktigt beslutades utan förhandling och har begärt tvisteförhandling som inleds nästa vecka.

Den 1 juli, när Svensk Farmaci tagit sommaruppehåll, beslutade Läkemedelsverkets personalansvarsnämnd att den höga chef som tidigare under våren stängts av från sitt arbete skulle sägas upp av personliga skäl.

I beslutet, som är baserat på den internutredning som vi skrivit om tidigare, kritiseras chefen på flera punkter.

PAN skriver att det i utredningen framträtt en ”bild av en direktör som går sin egen väg, som sätter sig över verkets interna regelverk och som bryter mot eller nonchalerar givna instruktioner och tillsägelser, en person som förefaller sätta sina egna intressen framför den högsta verksledningens”.

Chefen får bland annat kritik för sitt agerande i samband med tillsättningen av en ny stabsdirektör, då denne i ett sent skede och efter generaldirektörens plötsliga insjuknande drev igenom en fördjupad personutredning av huvudkandidaten.

Annan kritik i beslutet gäller bland annat beställning av en iPad, bokning av så kallade VD-möten med Socialstyrelsen utan förankring, taxiresor i strid med instruktioner och bristande ledarskap.

Chefen har enligt beslutet erbjudits omplacering till ett antal handläggartjänster men tackat nej.

Några av PAN-ledamöterna har anmält avvikande mening i några sakfrågor, och i ett fall till beslutet om uppsägning i sin helhet.

Två ledamöter underkänner kritiken mot taxiresorna och en ledamot tycker inte att vd-mötena kan ses som illojala.

SACO:s representant i PAN ansåg att det funnits grund för varning i ett eller två fall, men inte att det sammantaget funnits grund för uppsägning av chefen.

I slutet av juli skickade chefen via sitt rättsliga ombud en stämningsansökan till Uppsala tingsrätt.

Där yrkar chefen på att uppsägningen ska ogiltigförklaras och begär skadestånd från staten för såväl brott mot anställningsskyddslagen (120 000 kronor) samt för otillåten avstängning (70 000 kronor).

Sveriges Farmaceuter, som är kontaktförbund inom Saco på Läkemedelsverket, anser att avstängningarna av chefen innan PAN-sammanträdet skulle ha varit föremål för fackliga förhandlingar, något som inte var fallet.

– Därför har Saco-föreningen begärt tvisteförhandling som kommer att inledas nästa vecka. Detta gäller dock inte sakfrågan om grund för uppsägning föreligger, utan själva processen med avstängning, säger Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Mer information senare.

Andra läser