Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV vill stöpa om handelsmarginalen

TLV vill förändra apotekens handelsmarginal. Ersättningen för dyra läkemedel föreslås öka medan den fasta ersättningen föreslås minska med 75 öre per förpackning. Förslaget får omedelbar kritik från apoteksbranschen och enskilda aktörer.

TLV skriver i sin slutrapport om handelsmarginalen som presenteras idag att det är angeläget att höja apotekens ersättning för dyra läkemedel eftersom försäljningen av sådana ökat kraftigt på senare tid.

Det är en utmaning för apoteken att hantera dyra läkemedel eftersom de kanske inte säljs och måste kasseras, skriver myndigheten.

TLV föreslår att höjningen finansieras genom en omfördelning inom systemet via en sänkning av den fasta ersättningen till apoteken per förpackning med 75 öre.

I praktiken betyder det att ersättningen till apoteksbranschen och kostnaden för det offentliga i TLV:s förslag blir oförändrad på aggregerad nivå.

I höst ska föreskrifter utarbetas och justeringen av handelsmarginalen väntas tidigast träda i kraft vid årsskiftet.

Branschföreningen Sveriges Apoteksförening är kritisk mot förslaget, som man anser kommer att drabba många apotek negativt.

– Det är orimligt av TLV att lägga förslag som en mycket stor mängd apotek kommer att förlora på. Inte minst mindre apotek blir förlorare. Vi har svårt att se hur detta rimmar med den viktiga roll som apoteken spelar i vårdkedjan. Det är angeläget att förbättra apotekens möjligheter att hantera dyra läkemedel, men denna effekt motverkas av det förslag som TLV nu har lagt, säger Johan Wallér, vd, i en presskommentar.

– Det är tydligt att myndigheten går i otakt med ansvarigt statsråd. Nyligen uttalade sjukvårdsminister Gabriel Wikström att ”apoteken är en del av hälso- och sjukvården, det ska inte bara vara en detaljhandel”, samtidigt som han talade om vikten av att farmaceuternas kunskap används på rätt sätt. Om detta håller apoteksbranschen med. Det blir därför märkligt när den myndighet som reglerar apotekens ekonomi inte är beredd att ersätta apoteken för vad verksamheten kostar, fortsätter Johan Wallér.

Föreningen argumenterar i stället för en alternativ lösning som TLV också tar upp i rapporten, där apoteken inte bekostar marginalhöjningen för dyra läkemedel.

– Detta är det enda rimliga sättet att verkligen uppnå en förbättring för apotekens hantering av läkemedel. Jag hoppas att TLV i det fortsatta arbetet kan landa i denna alternativa slutsats, säger Johan Wallér.

Kronans Apoteks vd Lars Birkenland har även skickat ett kritiskt brev till TLV med anledning av förslaget.

Där framför han liknande kritik som branschen, men pekar också på att försäljningen av dyra läkemedel är ojämnt fördelad mellan apoteksaktörerna, vilket gör att förslaget kommer att slå olika mot olika aktörer och till nackdel för glesbygdens apotek.

Apoteket AB har en stor andel av försäljningen av dyra läkemedel, cirka 45 procent, medan mindre apoteksaktörer har en oproportionerligt låg andel, enligt Kronan.

Glesbygdsapoteken kommer att få betala för den omfördelning som TLV skissar på, skriver Birkenland.

Andra läser