Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Brokig flora av tjänster på de svenska apoteken

På svenska apotek erbjuds kunderna allt från hörseltest till födelsemärkeskontroll - men få av apotekens nya tjänster syftar till bättre läkemedelsanvändning. Svensk Farmaci har kartlagt vilka hälsorelaterade tjänster som de svenska apoteksaktörerna erbjuder. Läs hela listan här på sajten. KOMPLETTERAD 14.21

Inför omregleringen av apoteksmarknaden 2009 tog diskussionen om farmaceutiska tjänster på apotek och en eventuell offentlig ersättning för dessa fart.

Men där många såg en möjlighet att ta ett steg närmare vården med offentligt finansierade, samhällsnyttiga tjänster som läkemedelsgenomgångar, som kunde resultera i en bättre läkemedelsanvändning, färre biverkningar och lägre samhällskostnader, såg de ansvariga allianspolitikerna något annat.

De menade att tjänster på apotek ska utvecklas i fri konkurrens i samklang med vad kunderna efterfrågar.

Och så blev det.

Tjänsteutbudet på apotek har stadigt växt sedan dess och en relativt brokig flora av tjänster finns nu att tillgå på de olika apotekskedjorna, allt ifrån fullständiga hälsokontroller till hudanalyser.

Men samtidigt som antalet tjänster på apotek ökat kraftigt sedan omregleringen, så handlar de flesta tjänster inte om att förbättra läkemedelsanvändningen för kunder/patienter.

Inte heller görs i någon större omfattning någon uppföljning av vilka hälsoeffekter tjänsterna har – den uppföljning som genomförs handlar främst om hur många som använt tjänsterna.

Apoteket AB var naturligt nog först på bollen och hade börjat med tjänster långt före omregleringen. Företaget startade med hälsocoacher 2005 och kontroll av blodtryck på apotek 2007.

– Sedan kom hälsokollen 2010 och därefter har många tjänster vuxit fram. Hälsokollen är ju en mer avancerad tjänst, mer komplex och ur den har till exempel blodsockerkontrollen kommit som ett tydligt önskemål från kunderna, berättar Marianne Norelius, hälsostrateg på Apoteket AB.

I ett längre artikelblock i Svensk Farmaci nummer 3 har vi gjort en genomgång av de svenska apotekens tjänsteutbud, och talat med samtliga större apoteksaktörer och andra branschaktörer. Vi lät också vår reporter testa några tjänster.

Om du inte är medlem i Sveriges Farmaceuter och därmed inte har fått tidningen i brevlådan, beställ den gärna via ett mail till redaktionen.

Vår bruttolista över de fem största apoteksaktörernas hälsotjänster och farmaceutiska tjänster rymdes inte i den tryckta tidningen och publiceras istället nedan. Alla tjänster finns förstås inte på alla av den aktuella kedjans apotek. Listan, där vi inte räknat in expertstödet EES som alla aktörer har tillgång till, är baserad på information som kedjorna själva lämnat till oss.

Apoteket AB:

Allergikollen
Blodsockerkollen
Blodtryckskollen
Formkollen
Hudläkare på distans/First Derm (webbtjänst)
Hälsocoacher
Hälsokollen
Hälsolabbet
Hörselkollen
Läkemedelsrådgivning
Mindfulness (webbtjänst)
Sluta Röka
Sömnhjälpen (webbtjänst)
Viktkollen

Apotek Hjärtat:

Abonnemangstjänst (där bokad rådgivning ingår)
Blodtrycksmätning
Födelsemärkeskontroll
Kostkollen
Personlig läkemedelsrådgivning
Minutkliniken
Vaccination

Lloyds Apotek:

Allergikonsultation
Babykonsultation
Hudanalys
Läkemedelsgenomgång
TBE-vaccination (ett apotek i Strängnäs)
Värkutvärdering

Kronans Apotek:

Blodtrycksmätning
Följsamhetsprogram inom diabetes
Följsamhetsprogram inom astma och KOL
Påminnelsetjänster (ta din medicin, beställ och hämta din medicin, förnya ditt recept)
Bokade läkemedelssamtal
Förbeställning av läkemedel

Apoteksgruppen:

Förekomsten av tjänster varierar på Apoteksgruppens apotek beroende på ägare och någon uppdaterad inventering finns inte. Här är tjänster som finns på flera apotek inom kedjan:

Blodtrycksmätning
Dosdispensering
Hemleverans
Läkemedelsförråd
Vaccinationstjänster

Andra läser