Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Ärligt uppsåt att förbättra”

BLOGG: Josefine Kejonen Nordell har flera bra poänger - men tolkar sjukvårdsministerns ambitioner som djävulen läser bibeln, bloggar Kristina Fritjofsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

Tack Josefine för ditt välskrivna inlägg där du har flera bra poänger.

För personer utanför branschen är det lätt att säga en sak som att ”apoteken fokuserar på smink nuförtiden”.

Men det är svårare att se de bakomliggande mekanismerna till varför sortimenten har breddats.

Du pekar på flera viktiga anledningar – handelsmarginalens konstruktion där det är svårt att tjäna pengar på Rx, att så mycket OTC släpptes till den allmänna handeln med mera.

Det här är påtagliga problem för apoteken, och en breddning av sortimentet blir en högst naturlig konsekvens av dessa problem.

Jag tycker ändå att du tolkar ministerns ambitioner lite som djävulen läser bibeln, och baserat på några lösryckta och kanske inte ordagrant korrekta citat.

Jag har nyligen själv träffat honom och tycker att han då uttryckte ett ärligt uppsåt att hitta vägar att ta vara på farmaceuternas kunskaper på ett bättre sätt än idag på apoteken.

Detta är vad jag förstår en av drivkrafterna till den nya utredningen. Att hitta motkrafter mot en utveckling där många faktiskt upplever att apoteken går i riktning mot Kicks, och ge oss verktyg att styra mot kärnuppdraget läkemedel istället.

Det tycker jag är något som vi som legitimerad vårdpersonal ska välkomna.

Mycket kan ju rymmas i det Gabriel Wikström uttrycker när han efterlyser ”förstärkta spelregler som ska garantera att apoteken i första hand levererar bra kunskap om läkemedel”.

Det blir spännande att läsa utredningsdirektiven.

Mest läst