Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekare på vårdcentraler

Stockholms läns landsting, SLL, har inlett ett arbete med apotekarstödda läkemedelsgenomgångar på vårdcentraler. En apotekare som för närvarande jobbar mot tre vårdcentraler i Järfälla kommun har anställts. REVIDERAD 11:37

Det var i februari i år som Stockholms läns landsting inledde ett arbete med apotekarstödda läkemedelsgenomgångar på vårdcentraler.

– Förebilder har varit Skottland där arbete med klinisk farmaci ligger långt framme. Nationellt har vi hämtat inspiration från det arbete som görs i andra landsting och den forskning som lyfts fram i Skåne och Uppsala, säger Magnus Thyberg, apotekare och chef för landstingets läkemedelsenhet.

En apotekare har anställts med placering på en så kallad akademisk vårdcentral och jobbar för närvarande mot tre vårdcentraler. Ytterligare en vårdcentral kommer att anslutas till hösten.

De tre vårdcentralerna är Jakobsbergs vårdcentral, Vibblaby husläkarmottagning samt Capio Viksjö Vårdcentral.

– De upplägg som används i andra landsting har inte kunnat kopieras rakt av inom SLL. Därför fokuserar vi i projektet på att hitta en arbetsmetod som fungerar, säger Magnus Thyberg.

Projektet beräknas pågå under två år för att sedan utvärderas utifrån bland annat registerdata och kvalitativa analyser.

Ursprunget till projektet är Socialstyrelsens föreskrift om läkemedelsgenomgångar (SOSFS 2012:9) som 2013 utmynnade i en riktlinje för läkemedelsgenomgångar inom SLL.

– I samband med implementeringen av denna riktlinje på vårdcentralerna efterfrågade vissa vårdgivare apotekarstöd, säger Magnus Thyberg.

Fotnot: I en tidigare version av artikeln påstods felaktigt att tre apotekare anställts, men det handlar alltså om en apotekare som arbetar mot tre vårdcentraler. Vi beklagar felet.

Mest läst