Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Vi fokuserar inte på nagellack, Wikström”

DEBATT: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström kanske borde fundera på varför apoteken måste bredda sina sortiment. Det skriver Josefine Kejonen Nordell, receptarie i Luleå, apropå ministerns uttalanden kring den kommande apoteksutredningen.

Enligt SvD:s ledare med flera medier ska sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) tillsätta en utredning. Han vill bland annat vara med och bestämma om vilka varor apoteken har ute i egenvårdsbutikerna. Han tycker att apoteken inte ska “fokusera på nagellack”.

Jag kan upplysa om att vi inte fokuserar på nagellack eller kosmetik i övrigt för den delen heller.

Vi fokuserar på kundernas läkemedel och hälsa.

Inom begreppet hälsa kan man väga in mycket. För en del kunder ingår skönhet och kosmetik i det begreppet också. Vi lägger mycket tid, pengar och energi på att utreda vad kunderna vill ha av oss, när det gäller rådgivning, bemötande, tjänster och sortiment.

Sedan kanske ministern skulle fundera lite över varför apoteken allt mer måste syssla med “branschglidning”, som det kallas när varor som inte förknippas med vår bransch letar sig in i hyllorna.

Varför måste vi bredda våra sortiment?

Kan det vara så att utflyttningen av OTC till dagligvaruhandeln kan ha påverkat apoteken?

Ministern kanske också ska fundera på om matvarubutiker och bensinstationer ska fokusera på läkemedel? Har ministern hört en tjej i kassan på bensinstationen ge råd om vilken värktablett kunden ska välja, helt emot alla regler? Det har jag.

Kan det vara så att marginalerna på receptbelagt kan vara en del av problemet? Att varje apotek har receptlager på flera miljoner kronor, men sedan inte tjänar nästan något alls när varorna säljs?

Kan de här lönsamhetsproblemen med läkemedel leda till att man måste sälja även annat?

Och om vi inte gör det? Vad händer då? Har vi råd att ha kvar vår väldigt kvalificerade personal? Som ska ge kvalitetssäkrade råd till våra kunder och se till att vi följer alla lagar, föreskrifter och regler som hör till en väldigt REGLERAD apoteksmarknad.

Vet ministern att utan den personalen, i tillräckliga mängder, så måste vi hålla stängt?

Kan ministern skilja på vem som är apotekschef, läkemedelsansvarig farmacevt, legitimerad receptarie, legitimerad apotekare, apotekstekniker med eller utan receptbehörighet, apoteksassistent? Vet ministern vad en farmacevt är? Eller kallar han all personal på apoteken för apoteksbiträden, för det har han hört att de kallas i media?

Lägg krutet i utredningen på att utreda distributionen av läkemedel mellan grossisterna och apoteken istället. Öka gärna kraven på servicen från grossisterna tack!

Josefine Kejonen Nordell, receptarie, Luleå

Mest läst