Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Genombrott för EES

Användningen av apotekens elektroniska expertstöd EES tredubblades mellan januari och maj.

Maria Wanrud, apotekare på E-hälsomyndighetens EES-team, tror att det ligger flera samverkande faktorer bakom den kraftiga ökningen.

– Alla stora aktörer har nu tillgång till EES vilket självklart är en grundförutsättning för den ökade användningen. Jag tror också att vi går ifrån att EES används av enstaka eldsjälar till att flera eller rentav alla farmaceuter på apoteket nu insett nyttan med expertstödet. EES gör det ju enklare att omsätta farmaceutisk kunskap till nytta för kunden och att som farmaceut uppleva att man faktiskt gör skillnad, att man bidrar till förbättrad läkemedelsanvändning, säger Maria Wanrud.

Kurvan över användningen pekar fortsatt brant uppåt. Vid sidan av kedjorna har EES-teamet också på senare tid noterat ett ökat intresse från de fristående apoteksaktörerna.

Vad jobbar ni mest med för stunden för att utveckla EES?

– När det gäller EES fokuserar myndigheten på Läkemedelsverkets rekommendation om att vård och apotek bör ha samma källa för läkemedelsinteraktioner. Dessutom jobbar vi nu konkret med att införa Läkemedelsverkets rekommendationer kring behandling av sömnstörning hos barn i EES, säger Maria Wanrud.

Läs mer om EES i artiklar länkade nedan.

Andra läser