Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stark tro på kunskapstjänster

Mer än fyra av fem farmaceuter vill se ett elektroniskt system för utbyte av information mellan apotek och sjukvård – och nästan alla efterfrågar farmaceutiska kunskapstjänster. Det visar rådata från en ny enkätstudie.

Enkäten ingår i ett examensarbete på apotekarprogrammet vid Umeå universitet av Sandra Jonsson som genomförs i samarbete med Sveriges Farmaceuter och Apotekarsocieteten.

Målgruppen för enkäten, som främst fokuserar på farmaceutiska tjänster, har i första hand varit Sveriges Farmaceuters medlemmar inom apotekssektorn. Svar från farmaceuter inom andra sektorer har dock också välkomnats.

4 967 personer svarade och Svensk Farmaci har tagit del av rådata i form av en aggregerad sammanställning av utfallet.

En överväldigande majoritet av de svarande – 96 procent – anser att farmaceutiska kunskapstjänster ska utföras på apotek. 87 procent anger att de själva skulle vara intresserade av att utföra sådana tjänster.

– Det är glädjande att kåren uppenbart är intresserad och redo för utökade arbetsuppgifter, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter.

Stödet för en samhällsfinansiering av farmaceutiska kunskapstjänster är också starkt bland de svarande. 80 procent av farmaceuterna angav att de tycker att detta är viktigt eller mycket viktigt.

En stor majoritet av farmaceuterna – 83 procent – vill se en möjlighet för förskrivare att remittera till apotek för fördjupad läkemedelsrådgivning.

En stor del av enkäten syftar till att ringa in vilka typer av tjänster som de svarande anser vara lämpliga att utföra på apotek. Svensk Farmaci återkommer om detta längre fram.

– Det är viktigt att inte övertolka siffrorna innan de är analyserade. Vi kommer nu att genomföra en detaljerad analys och sätta resultaten i perspektiv till läkares synpunkter, en tidigare studie om farmaceuters synpunkter, en studie utförd i Norge på norska farmaceuter samt till litteraturen och andra arbeten, säger Andy Wallman, lektor vid Umeå universitet och handledare till Sandra Jonsson.

Svensk Farmaci skrev 2012 om den liknande enkät som Sveriges Farmaceuter genomförde då, och som de nya resultaten kommer att jämföras gentemot.

En annat tydligt utfall i den nya enkäten är att 81 procent av de svarande anser att det är viktigt eller mycket viktigt att det etableras ett elektroniskt system för utbyte av information mellan apotek och sjukvård. 60 procent ansåg detta vara mycket viktigt.

Birgitta Karpesjö är kommunikationschef på Apotekarsocieteten.

– Många efterfrågar uppenbarligen bättre vägar för kommunikation mellan apotek och förskrivare. Det skulle göra apoteken till en tydligare del av vårdkedjan i de fall som läkemedel är den valda terapin. Detta styrker en tes som vi tror mycket på, nämligen att vägen mot en optimal läkemedelsbehandling går via professioner i samverkan, säger hon.

Andra läser