Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Uppsala utreder utbildning på distans

En arbetsgrupp vid farmaceutiska fakulteten i Uppsala har ställt sig positiv till att starta ett receptarieprogram på distans.

En arbetsgrupp som sett över möjligheter för framtidens receptarieutbildning lämnade nyligen en rapport till GRUFF, farmaceutiska fakultetens grundutbildningskommitté.

– Det handlade om en snabbutredning som var positivt inställd och ser möjligheter med en distansutbildning, säger Ingrid Nylander, prodekan för farmaceutisk grundutbildning vid Uppsala universitet.

– Utredningen betonar dock att campusutbildningen alltid kommer att finnas så om en distansutbildning ska starta blir det ett komplement.

I augusti fattas beslut om fakulteten kommer att gå vidare med en fördjupad analys av frågan.

– Vi har tagit del av snabbutredningen och avvaktar med vidare beslut till augusti då vi har resurstilldelningen klar. Gruppen föreslår att en fördjupad analys görs under hösten inklusive en konsekvensanalys av ett eventuellt införande av distansutbildningen. I augusti vet vi om vi kan avsätta resurser till detta under hösten.

Fakulteten är för närvarande inne i ett omfattande arbete med sina grundutbildningar.

– Vi är i slutfaserna av en revidering av apotekarprogrammet som ska vara klar innan jul. Vi arbetar också med resursfördelningen av grundutbildningsmedel i en tid då vi får en krympande tilldelning till utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå, säger Ingrid Nylander.

Mest läst