Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Chefen borde fått ta del av kritik tidigare”

Den avstängde LV-chefens juridiska ombud bemöter nu kritiken i verkets promemoria – och begär överläggningar med företrädare för Läkemedelsverket.

– De har försökt skrapa ihop så mycket som möjligt i efterhand för att smutskasta min klient.

Så beskriver Kristina Ahlström, den avstängda chefens juridiska ombud, den promemoria som Läkemedelsverket tagit fram och som sammanfattar chefens påstådda tjänsteförseelser.

Verket presenterar bland annat många exempel på det som rubriceras som ”olämpligt ledarskap” från chefens sida.

– Det här är genomgående saker som inte tagits upp med chefen tidigare. Man måste ju få chansen att bemöta kritik och om den är befogad ändra sig, så fungerar arbetsrätten, säger hon.

– Min bedömning är att promemorian innehåller väldigt selektiv och ofullständig information, säger Kristina Ahlström.

– Jag har nu begärt överläggningar med företrädare för Läkemedelsverket vilket är rutin i samband med uppsägningsärenden.

Kristina Ahlström bemöter också de specifika anklagelsepunkter som nämns i vår artikel från igår.

”Bokning av möte med Socialstyrelsens ställföreträdande GD med flera utan uppdrag eller förankring hos GD”.

KA: ”Missvisande. Mötet var avsett för chefer på myndigheterna på samma nivå, det vill säga direktörer och avdelningschefer. Den ställföreträdande generaldirektören på Socialstyrelsen var vid tiden för kallelsen också avdelningschef.”

”Koordinerat så kallade kärnprocessmöten/VD-möten med delar av ledningsgruppen utan förankring”.

KA: ”Ingen har tidigare sagt åt chefen att upphöra med de så kallade VD-mötena eller påtalat olämpligheten i dessa möten”.

”Attesterat inköp av en dyrare Ipad till sig själv strax innan julledigheten i strid med interna regler”.

KA: ”Chefen hade själv inte bett om en dyr Ipad, utan hade bara bett en underordnad att beställa en iPad som var uppkopplingsbar”.

”Bokning av resa till London i affärsklass i strid med verkets resepolicy”.

KA: ”Detta handlade bara om en felaktig bokning, inte om en resa som faktiskt genomfördes. Dessutom var det inte han själv som bokade.”

”Bedrivit parallella utredningar av områden som andra direktörer fått i uppdrag att driva”.

KA: ”Vissa uppgifter som chefens avdelning har är av verksamhetsövergripande karaktär. Därför behövs en nära samverkan med andra områden”.

”Bokat möte med Socialdepartementet för att presentera en innovationsstödstrategi mot generaldirektörens vilja”.

KA: ”Det var inte alls tydligt att generaldirektören var emot detta. GD deltog också själv vid mötet.”

”På eget bevåg beställt en personutredning/utlåtande av en chefskollega som fått en ny direktörstjänst, i syfte att motverka den utnämningen”.

KA: ”Chefen har inte agerat själv här, personutredningen begärdes i samråd med den dåvarande ställföreträdare generaldirektören Joakim Brandberg”.

Andra läser