Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Småländska kommuner satsar på apotekare

Sju apotekare arbetar nu brett med läkemedelsfrågor i kommunerna i Jönköpings län. Regionen och kommunerna delar på notan för det unika ettåriga samverkansprojektet.

Projektet startade den 1 april och ska pågå till den sista mars nästa år. Det omfattar sex apotekartjänster som sju personer delar på.

– Upprinnelsen till projektet är den regionala rekommendation som gjordes 2012/13 att inte sätta in nya patienter på dos. Det har gett mycket arbete ute i kommunerna. Antalet dospatienter i länet har sjunkit från cirka 8 000 till omkring 5 700 och i flera fall används istället dosetter. I ett pilotprojekt i Nässjö som var inriktat på det här problemet upptäckte vi många andra läkemedelsrelaterade problemområden, och det utmynnade i det här större projektet, säger Anna Wiberg, en av apotekarna i det nya projektet.

Apotekarna arbetar brett med läkemedelsfrågor i kommunerna inom ramen för tolv aktiviteter.

En av aktiviteterna är dosläkemedel och relaterade frågor.

– Eftersom det har varit bekymmer har vi på många håll börjat i den ändan, säger Anna Wiberg.

Andra aktiviteter som apotekarna genomför och analyserar är “läkemedelshanteringsgenomgångar”, process för receptförnyelse, samverkan med vårdcentraler och lokala apotek, läkemedelsgenomgångar på vårdcentraler, uppföljning av läkemedelsbehandling och läkemedelsutbildningar för kommunal hälso- och sjukvårdspersonal.

– Tanken är i många fall att skapa rutiner som inte är beroende av att en farmaceut finns i verksamheten.

Forskare är också knutna till projektet med uppgift att utvärdera utfallet.

Av de sju apotekarna i projektet har fyra tidigare arbetat med klinisk farmaci i Region Jönköpings län.

En är masterstudent i klinisk farmaci och har slutfört sin uppsats, en har bakgrund från öppenvårdapotek och den sjunde personen har gått Lunds universitets skräddarsydda utbildning i klinisk farmaci för tidigare anställda på Astra Zeneca.

Geografiskt jobbar tre av dem i Jönköpingsområdet, två på Höglandet och två i södra länsdelen.

AnnSofie Fyhr är apotekare och områdeschef inom service/läkemedelsförsörjning i Landstinget i Jönköpings län.

– Det här är ett jättespännande projekt som är unikt för Sverige. Jag är ganska övertygad om att vår slutsats kommer att bli att det behövs apotekare ute i kommunerna, säger hon.

Mest läst