Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nej till generisk förskrivning står fast

En stor majoritet av remissinstanserna ville se generisk förskrivning, men Läkemedelsverket framhärdar i sin slutrapport: Det finns inga starka incitament för att införa generisk förskrivning.

Idag presenterar Läkemedelsverket slutversionen av sin rapport ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte”.

En av slutsatserna är, som i den tidigare version av rapporten som gått på remiss, att generisk förskrivning inte bör införas.

– Vi har tagit hänsyn till synpunkterna i remissvaren, och även följt den senaste tidens debatt om generisk förskrivning. Vi är medvetna om att många gärna vill ha en sådan förändring, men vi har inte funnit några starka incitament för ett införande, säger Carola Bardage, forskare vid Läkemedelsverket och en av rapportförfattarna.

De flesta av de förväntningar på generisk förskrivning som framförts i remissvaren skulle istället kunna uppnås genom att substansnamnet används genom hela ordinations- och expeditionsprocessen, skriver verket.

Detta kan bland annat ske genom att förskrivarna och farmaceuterna, i dialogen med patienten, använder substansnamnet, och att både substans- och produktnamn framgår i alla relevanta IT-system och i läkemedelslistor.

Verket föreslår också en rad andra åtgärder för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte.

Läs slutrapporten, alla remissvar med mera på Läkemedelsverkets hemsida.

Andra läser