Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Väckelsemöte” efter besked i Norge

I fredags offentliggjorde den norska hälsoministern Bent Höie en rad satsningar på läkemedelsområdet. Förslagen möttes av applåder i farmaceutkretsar och svenska apoteksbranschen vill att svenska beslutsfattare blickar västerut.

Under huvudmålet att ”säkra god kvalitet vid läkemedelsbehandling” presenterade ministern flera konkreta förslag som berör apotek och farmaceuter.

Bland förslagen finns en utredning av en gemensam läkemedelslista och en plikt för kommuner att se till att systematiska läkemedelsgenomgångar genomförs på sjukhem.

Regeringen vill också utvärdera om ”oppstartveiledning”, baserat på erfarenheterna från branschens lyckade pilotprojekt, ska bli en permanent tjänst på apoteken.

En utredning av möjligheterna att införa standardiserade rådgivningstjänster inom bland annat astma och kol (liknande det svenska projektet strukturerade läkemedelssamtal på apotek) föreslås också.

En annat förslag som ska utvärderas är ett nytt receptfritt sortiment, som bara får säljas i samband med rådgivning från en farmaceut (farmasøytutlevering). Det påminner om e som flera svenska aktörer föreslog inom ramen för den Nationella läkemedelsstrategin häromåret.

Andra utredningsförslag gäller:

– En genomgång och utvärdering av det så kallade trinnprissystemet och apotekens avanser under 2016.

– Framtagande av ett mer robust system för införande av vacciner i offentlig regi och ett vaccinprogram för vuxna.

I Norge välkomnas många av förslagen av såväl farmaceuternas organisationer som apoteksbranschen, även om regeringen också får viss kritik för att föreslå lite väl mycket fortsatta utredningar. Bland farmaceuter i lokalen där förslagen presenterades rådde närmast en känsla av väckelsemöte, skriver Farmatid.

Även Sveriges Apoteksförening välkomnar den norska utvecklingen.

– Jag förväntar mig att den svenska regeringen skyndsamt tar intryck av vad som händer i vår omvärld och tar frågan vidare också i Sverige. Som land halkar vi än så länge efter i utvecklingen. I Sverige står apoteken redo att axla ett större ansvar för att bidra till bättre läkemedelsanvändning och hälsa, säger Robert Svanström, föreningens chefsfarmaceut, i en presskommentar från i fredags.

Andra läser