Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny apotekslag efter långbänk

En bred majoritet i Folketinget har efter många års debatt antagit en ny apotekslag i Danmark. Även i fortsättningen får endast farmaceuter äga apotek i vårt södra grannland.

Redan 2010 tillkännagav den dåvarande statsministern Lars Lökke Rasmussen att en liberalisering av den hårt reglerade danska apotekssektorn skulle genomföras.

En arbetsgrupp tillsattes. Med tiden förändrades dock terminologin och inriktningen på den planerade reformen; flera regeringsskiften senare var målet inte längre “liberalisering” utan “modernisering”.

Den 28 april klubbades den nya lagen med stöd av alla partier utom ett i Folketinget. I stora drag bibehålls den danska apoteksmodellen med ett “beviljningssystem” och enskilda apotekardrivna apotek.

Lagen innebär alltså att “ägarskapsmonopolet” för apotekare kvarstår – även framöver får bara apotekare äga apotek.

Så kallade shop-in-shop-apotek tillåts, men i sista stund reviderades denna del av lagen så att dessa måste ligga utanför kassalinjen.

De danska apoteken får idag, utifrån ett strikt regelverk, upprätta filialer i närområdet. Dessa behöver inte ha någon farmaceut närvarande i driften. Det yttersta medicinska ansvaret ligger på apotekaren på centralapoteket. Denna filialverksamhet liberaliseras i den nya lagen. Apotekarna får nu själva bestämma var upp till åtta apoteksfilialer ska ligga, inom en radie på 75 km från ”centralapoteket”.

Apotekerforeningens ordförande Anne Kahns välkomnar den nya lagen.

– Det är inte en perfekt lag, alla element är inte oproblematiska. Det gäller både i ett vårdprofessionellt och ett medborgarperspektiv. Men politikerna har ändå slagit fast att att apoteken är en del av vårdsektorn genom att hålla fast vid farmaceutägarskapet och genom att sätta fokus på rådgivning och patientsäkerhet, säger hon i majnumret av föreningens tidning Farmaci.

Andra läser