Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Vi ville stävja ryktesspridning”

Läkemedelsverket säger sig ha följt interna rutiner i fallet med den avstängde chefen. Men den lokala Sacoföreningen kritiserar ledningens agerande. SACO-S överväger att lämna in en begäran om tvisteförhandling. UPPDATERAD 10:57

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare har en hög chef på Läkemedelsverket avstängts från sin tjänst med hänvisning till misstänkta tjänsteförseelser.

Igår intervjuade vi den avstängda chefens rättsliga ombud.

Med anledning av intervjun har vi ställt ett antal frågor till Joakim Brandberg, chefsjurist på Läkemedelsverket.

Bör inte beslut om avstängning fattas av personalansvarsnämnden?

– Frågan har gått vidare till personalansvarsnämnden där det interimistiska beslutet om avstängning samt frågan om uppsägning kommer att slutligt prövas och avgöras. Prövningen i nämnden är ytterst en rättsäkerhetsfråga för motparten, säger Joakim Brandberg.

Vad gäller det upplevt bryska avskedet säger att ni ”följt rutiner”, vilka rutiner?

– Vi har följt våra interna rutiner för hantering av personalansvarsärenden, men om motparten upplevt det som onödigt bryskt så är det naturligtvis beklagligt.

Varför gick ni ut med detta på intranätet?

– Avstängningen skedde på rättslig grund och i enlighet med LV:s interna rutiner. Det ansågs finnas skäl att vara öppen med hur ärendet hanterades med tanke på motpartens centrala befattning på myndigheten. Informationen gavs först till chefer via e-post och senare till medarbetarna på vårt intranät. Om kommunikationen uteblivit hade spekulationer och ryktesspridning kunnat uppstå. För LV var det viktigt att ärendet skulle hanteras med öppenhet och saklighet med hänsyn till alla involverade. Interninformationen som gick ut till medarbetarna var saklig och innehöll inga detaljer kring tjänsteförseelserna, säger Joakim Brandberg.

Chefens juridiska ombud får dock stöd av Saco-föreningen vid Läkemedelsverket.

Förra veckan skickade föreningen följande meddelande till sina medlemmar:

”Vi anser det djupt olämpligt att arbetsgivaren på bred front går ut med pressmeddelanden innan ärendet har behandlats i vederbörlig ordning. Det centrala för SACO-föreningen är att ärenden av denna typ hanteras på ett rättssäkert sätt, där ingen är dömd på förhand.”

Den avstängde chefen är medlem i ett Sacoförbund och Sveriges Farmaceuter, SFa, är kontaktförbund i frågan.

Christer Borg är förhandlingschef på SFa.

– Vi analyserar det här för närvarande, som vi ser det kan Läkemedelsverkets agerande ha inneburit ett brott mot förhandlingsskyldigheten. Vi överväger nu att lämna in en begäran om tvisteförhandling, säger han.

Andra läser