Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Agerande saknar rättslig grund enligt chefens jurist

Läkemedelsverkets hantering av den avstängda toppchefen är obegriplig och saknar rättslig grund. Det säger chefens rättsliga ombud i en intervju med Svensk Farmaci.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare har en hög chef på Läkemedelsverket avstängts från sin tjänst med hänvisning till misstänkta tjänsteförseelser.

Svensk Farmaci har talat med chefens rättsliga ombud, juristen Kristina Ahlström, för att få hennes bild av vad som hänt.

– Chefen kom i april till ett ordinarie möte med den tillförordnade generaldirektören, men väl där visade det sig att även chefsjuristen och HR-chefen var med och det visade sig inte vara något vanligt möte, säger hon.

– Budskapet var att chefen var anklagad för förseelser på fyra mycket svepande formulerade punkter och inte längre önskvärd på verket. Chefens kort spärrades och min klient blev hemskickad omedelbart, eskorterad ut från verket av säkerhetschefen och en annan person.

– Som jag ser det saknar detta agerande helt rättslig grund. Verket meddelar att man ”gjort rätt” och ”följer rutiner” när det gäller avstängningen. Vi har begärt ut de rutiner som man hänvisar till, men inte fått ut något som stödjer det här, vad jag kan se finns inga rutiner som stödjer detta agerande. Det är anmärkningsvärt och allvarligt, särskilt eftersom det handlar om en stor statlig myndighet. Beslut om eventuell avstängning ska fattas av ett särskilt organ inom myndigheten, personalansvarsnämnden, säger Kristina Ahlström.

– Man har också valt att gå ut med detta till 750 anställda på intranätet. Det var ett sällsynt okänsligt agerande och har gjort att min klient lidit stor skada. Min känsla är att kommunikationsenheten styrt detta snarare än HR-avdelningen som borde hanterat detta.

– Hanteringen av detta skickar dessutom signaler om att de påstådda förseelserna är av allvarlig karaktär, men de fyra punkter vi sett är inte av sådan dignitet, säger Kristina Ahlström.

Kristina Ahlström berättar också att hon begärt ut ett antal allmänna handlingar från verket, men att utlämnandet av dessa enligt henne fördröjts och alltså inte skett skyndsamt som offentlighetsprincipen anger.

– Några handlingar fördröjdes och några har vi fortfarande inte fått ta del av, säger Kristina Ahlström.

Svensk Farmaci har idag utan resultat sökt Joakim Brandberg, chefsjurist på Läkemedelsverket, med ett antal frågor baserade på Kristina Ahlströms uttalanden.

Vi skriver mer när vi fått svar från Läkemedelsverket.

Andra läser