Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Sedvanlig dimridå”

Hisciainstitutets egen information bekräftar min beskrivning av hur det antroposofiska medlet Iscador tillverkas, skriver apotekaren Per Manell i en replik på Weledas vd Henrik Olténg.

VD:n för svenska Weleda, Henrik Olténg, kommenterar min redovisning av ett besök vid Hisciainstitutet 1975.

Olténg hävdar att tillverkningen flyttats till Tyskland och sker i en ny anläggning sedan 2005.

Av någon anledning så tror Olténg att jag kritiserat tillverkningen av Iscador för bristande följsamhet mot GMP, god tillverkningssed. Jag har inte ens antytt att tillverkningen inte sker enligt GMP, utan snarast förutsatt det eftersom Iscador skall injiceras.

Av Olténgs artikel kan man dra slutsatsen att GMP infördes först 2005, häpnadsväckande för ett läkemedel avsett för injektion.

Redan när jag besökte Hisciainstitutet skedde fyllningen av Iscador på ampuller i Tyskland.

Det förtjänar påpekas att redovisningen av besöket skedde i en statlig utredning, nämligen naturmedelsutredningen, tillsatt av Socialstyrelsen.

Utredningen kom med sitt betänkande hösten 1975. I betänkandet ingår redovisningen av tillverkningen av Iscador vid Hisciainstitutet. Det handlar inte om ”anekdoter” utan om faktiska observationer på plats i Arlesheim utanför Basel i Schweiz.

Självklart har mycket hänt vad gäller tillverkning av läkemedel på 40 år, men man kan ställa sig tveksam till om det gäller metoder för tillverkning av Iscador. Har man slutat blanda två pressafter av mistel med varandra? Slutat använda centrifug? Slutat ställa in rotationsaxeln parallellt med jordaxeln? Slutat tillsätta bakterier vid fermenteringen?

Hisciainstitutet finns fortfarande kvar och på sin hemsida lämnar man en beskrivning av tillverkningen av Iscador som bekräftar min beskrivning. Den Iscador som tillverkas vid Hiscia, är det en annan sorts Iscador eller är det fortfarande så att de två mistelpressafterna blandas vid Hiscia och sedan späds och fylls fylls på ampuller i Tyskland?

Hiscia invigdes på 40-talet och tillverkningsmetoden beskrivs vara densamma 2015 som då. Tillverkningen har varit densamma inte i 40 år utan i 70 år. Att man infört GMP i fyllningen av ampuller under senare tid är något helt annat och har inget med jordaxel m.m. att göra.

Kliniken i Arlesheim, som hette Lukaskliniken när den svenska naturmedelsutredningen var där, har gjort en video om Iscador på sin hemsida.

Videon beskriver framställningen av koncentratet till Iscador på ett sätt som överensstämmer med den beskrivning som jag lämnat. Man visar dock inte allt utan talar om en ”speciell tillverkningsmetod”.

Jag tar mig friheten att påstå att rotationsaxelns parallellitet med jordaxeln ingår i begreppet ”speciell tillverkningsmetod”. Teorin om varför mistel är verksamt mot cancer, som redovisas i videon, är onekligen fantasifull. (www.klinik-arlesheim.ch, www.iscador.ch, www.vfk.ch/hiscia/).

De angivna referenserna i Olténgs artikel skulle knappast hålla för ett godkännande i sedvanlig läkemedelskontroll.

Det är karaktäristiskt för företrädare för antroposofin att tala om något annat än det som kritiseras för att ge sken av evidens och vetenskaplighet.

Läs gärna mera om varför antroposofiska preparat inte hör hemma som läkemedel i Sverige i Apotekarsocietetens artikel på DN Debatt i helgen.

Eller varför inte i Kungl. Vetenskapsakademins yttrande till Regeringen avseende Läkemedelsverkets förslag om reglering av homeopatiska preparat.

Per Manell

Andra läser