Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Samma krav bör gälla alla produkter”

Sveriges Farmaceuter säger nej till alla fyra alternativen från Läkemedelsverket för hur antroposofiska preparat kan godkännas inom ramen för den svenska läkemedelslagstiftningen.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare har Läkemedelsverket fått ett regeringsuppdrag att utreda förutsättningarna för att införliva en artikel i läkemedelsdirektivet (2001/83/EG) som omfattar antroposofiska preparat i svensk läkemedelslagstiftning.

Bakgrunden är en dom i EU-domstolen som fastslagit att de tillfälliga tillstånd som hittills möjliggjort att Vidarkliniken kunnat använda sina antroposofiska preparat inte längre får ges.

Sveriges Farmaceuter har nu i likhet med flera andra instanser utarbetat ett remissvar.

– Antagligen är detta en av årets viktigaste remisser i ett principiellt perspektiv. Frågan har redan väckt stor debatt i flera omgångar i media och även lett till engagerade diskussioner internt hos oss, bland annat i förbundsstyrelsen, säger Clary Holtendal, förbundets professionsutvecklare.

I rapporten ges fyra alternativ för hur antroposofiska preparat skulle kunna godkännas inom ramen för den svenska läkemedelslagstiftningen – läs mer i Svensk Farmaci nr 1/15.

Sveriges Farmaceuter avvisar samtliga förslag.

– Vår ståndpunkt är att en och samma läkemedelslag bör gälla för alla produkter och därmed samma krav, säger Clary Holtendal.

– Våra medlemmar riskerar att hamna i etiska dilemman eftersom apoteken måste tillhandahålla de homeopatiska preparaten. Farmaceuten har ju inte en valsituation på samma sätt som hälso- och sjukvårdspersonal har, och det gäller vilket av alternativen som än genomförs.

Hon tycker att farmaceuternas roll har kommit i skymundan i rapporten.

– Utredningen har inte inkluderat apoteksfarmaceuter som hälso- och sjukvårdspersonal. Man skriver ett stycke om de etiska dilemman som hälso- och sjukvårdspersonal ställs inför, men inget alls om farmaceuter vilket vi lyfter fram i vårt svar, säger Clary Holtendal.

Andra läser