Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny satsning i “Tälje” kan följas av fler

Astra Zeneca investerar 285 miljoner dollar i en ny högteknologisk anläggning för tillverkning av biologiska läkemedel i Gärtuna. Upp till 250 nya högkvalificerade jobb skapas – och det kan bli tal om ytterligare satsningar på biologiska läkemedel i Södertälje.

Den nya anläggningen ska fokusera på fyllning och packning av proteinläkemedel.

Den förväntas producera läkemedel till kliniska prövningsprogram från slutet av 2018, och planeras vara helt driftklar för att leverera kommersiella produkter under 2019.

Den planerade investeringen väntas skapa mellan 150 och 250 högkvalificerade nya jobb vid Astra Zeneca fram till 2019, skriver bolaget i dagens pressmeddelande.

”Genom att placera den nya tillverkningsanläggningen i Södertälje kommer företaget att kombinera sina expertkunskaper när det gäller biologiska läkemedel med den väletablerade kultur av verksamhetsoptimering som finns inom den svenska (befintliga) produktionsenheten”, skriver Astra Zeneca.

– Den här nya anläggningen kommer att ge oss större kapacitet och flexibilitet att hantera kliniska prövningar, och den kommer även att spela en viktig roll i vår framtida kommersiella produktion, säger Astra Zenecas vd Pascal Soriot.

Satsningen beskrivs som den första fasen i ett potentiellt tredelat program som syftar till att utvidga Astra Zenecas kapacitet för tillverkning av biologiska läkemedel.

Ytterligare investeringsbeslut rörande de senare faserna kommer att tas under åren som kommer, meddelar Astra Zeneca.

”Södertälje kommer även att övervägas för de efterföljande faserna i vårt program, som syftar till att utvidga vår globala tillverkningskapacitet av biologiska läkemedel”, fortsätter man.

Andra läser