Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Dags att utvärdera strukturerade samtal”

Fyra aktörer inom läkemedelssektorn kräver i ett gemensamt utspel att nyttan med strukturerade läkemedelssamtal på apotek utvärderas.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare har Läkemedelsverket utvärderat genomförbarheten av strukturerade läkemedelssamtal på apotek inom astma/kol-området i en pilotstudie.

Försöket visade att tjänsten är möjlig att genomföra och att de farmaceuter och patienter som deltog såg positiva effekter av de samtal som hölls.

Någon kartläggning av patientnytta i förhållande till kostnaderna gjordes dock aldrig.

Sveriges Apoteksförening, Apotekarsocieteten, Sveriges Farmaceuter och LIF föreslår nu i ett gemensamt utspel att nyttan med samtalen utvärderas.

– Nu är det rimligt att följa upp de ekonomiska och hälsomässiga vinsterna som finns, och hur tjänsten skulle kunna göras tillgänglig för landets patienter, säger Karolina Antonov, chefsstrateg på Läkemedelsindustriföreningen, i pressmeddelandet.

Initiativet tas inom ramen för årets arbete med att uppdatera den nationella läkemedelsstrategin.

Mest läst