Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Generisk förskrivning behöver inte bli dyrt”

Läkemedelsverket har fått sina fiskar varma i spalterna sedan man avrått från generisk förskrivning. Nepi-chefen Mikael Hoffmann anser att det inte alls behövs några dyra ombyggnader av system för ett införande – vare sig i vården eller på apotek.

I Svenska Dagbladet har debatten om generisk förskrivning fortsatt de senaste dagarna.

Nepi-chefen Mikael Hoffmann med flera läkare argumenterade häromdagen för generisk förskrivning och läkarna Arne Melander och Bengt Järhult, som inledde debatten med att kritisera Läkemedelsverket, har skrivit en slutreplik. I slutrepliken förtydligar Melander och Järhult bland annat att generisk förskrivning bör kombineras med att apotekspersonalen klistrar en lapp på förpackningen med substansnamnet ”i stor och tydlig skrift”.

Läkemedelsverket pekade i sin rapport bland annat på omfattande investeringar vid ett införande av generisk förskrivning.

Men Mikael Hoffmann anser att detta inte behövs.

– Det behövs inte några dyra ombyggnader vare sig i vården eller på apotek. Det enda som behövs är att man skapar en virtuell vara för varje utbytesgrupp och ser till att den listas högst upp bland alternativen i läkemedelsmodulen vid förskrivning. Den virtuella varan kan utöver namnet ärva periodens varas egenskaper från SPC/FASS-text, säger Mikael Hoffmann till Svensk Farmaci.

– Vår utgångspunkt är att möjligheten till generisk förskrivning är lämplig att införa vid förskrivning av utbytesgrupp. Varför ska läkaren behöva välja ett handelsnamn som ändå inte blir det som expedieras istället för att peka på utbytesgruppen direkt med hjälp av en beteckning för utbytesgruppen som bygger på det generiska namnet. Man skulle alltså välja ”atorvastatin utbytesgrupp 40 mg tablett” istället för att välja till exempel ”Lipitor 40 mg tablett”.

– Generisk förskrivning gör det möjligt att i alla kontakter med patienten, vare sig det är i vården eller på apotek, att använda det generiska substansnamnet för att knyta ihop en ordination med olika expedierade varor. Det generiska namnet kan då också finnas med tydligt på apoteksetiketter och komplettera handelsnamn på listor över patientens samlade läkemedelsordinationer, säger Mikael Hoffmann.

Han tycker att de olika aktörerna delvis talar om olika saker i debatten.

– Ibland önskar jag att alla försökte förstå vad andra föreslår istället för att reagera utifrån sin egen bild och förutfattade meningar om andras förslag. Då skulle det bli mindre debatt men mer gjort. Vare sig Läkarförbundet, Läkaresällskapet eller Sveriges Farmaceuter argumenterar för tvingande generisk förskrivning eller möjlighet att förskriva alla varor generiskt. Ändå tycks en del, exempelvis LIF och Läkemedelsverket, utgå från det.

Mest läst