Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”SoS kunde värnat patientsäkerhet”

I fredags anordnade Sveriges Farmaceuter ett dialogmöte om PTA-frågan. Socialstyrelsen har haft ett utmärkt utrymme för att göra en annan tolkning än den man gjort, men istället fattat närmast underdåniga beslut i förhållande till EU som inte alls gynnar patientsäkerheten i Sverige, menar förbundet.

I Sverige kan utländska apotekstekniker utan universitetsutbildning åläggas samma ansvar för en receptexpedition på apotek som en apotekare med fem år på universitet.

Bakgrunden är att apotekstekniker från Tyskland (PTA), Nederländerna och farmakonomer från Danmark beviljats receptarielegitimation av svenska Socialstyrelsen.

Svensk Farmaci har skrivit flera artiklar om frågan, se länkar nedan.

Eftersom Sverige som enda land i Europa har en situation där receptarie- och apotekarlegitimationer ger samma behörighet på apotek, innebär det att en utländsk apotekstekniker, som helt saknar universitetsutbildning, via en svensk receptarielegitimation kan få samma behörighet som en svensk apotekare (som har femårig universitetsutbildning).

Detta är farligt för patientsäkerheten, anser Sveriges Farmaceuter. Förbundet bjöd därför in till ett dialogmöte med berörda aktörer, ett möte som hölls i fredags.

Företrädare för Socialstyrelsen, IVO, två universitet, apoteksföreningen och den internationella farmacifederationen FIP var med.

Socialstyrelsen menar att den fria rörligheten inom EU är styrande och har som grund för sina bedömningar den tolkning de har gjort av ”jämförbar yrkesverksamhet” enligt yrkeskvalifikationsdirektivet.

Sveriges Farmaceuter vill inte sätta käppar i hjulet för den fria rörligheten – en apotekstekniker i Tyskland ska kunna arbeta som apotekstekniker i Sverige. Men därifrån till att bli beviljad svensk receptarielegitimation är steget långt, menar man.

– De utländska apoteksteknikernas kompetens är inte att jämföra med de universitetsutbildade receptariernas som vi ser det, säger Kristina Fritjofsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

Ronnie Hansson och Christer Berg, företrädare för Uppsala universitet respektive Linnéuniversitetet, uttryckte vid mötet frustration och oförståelse inför Socialstyrelsens värdering av jämförbar yrkesverksamhet.

Clary Holtendal är professionsutvecklare på Sveriges Farmaceuter och deltog också vid mötet.

– Vår bedömning är att Socialstyrelsen haft ett handlingsutrymme att göra en tolkning som gynnar patientsäkerheten i Sverige. Men tråkigt nog har man valt att göra en väldigt bred tolkning av jämförbar yrkesverksamhet enligt yrkeskvalifikationsdirektivet. En nästan underdånig tolkning gentemot EU som definitivt inte gynnar Sverige, och också en tolkning som man inte tycks göra i andra länder. Man kan kanske tycka att en svensk myndighet tydligare borde värna den svenska hälso- och sjukvårdsmodellen. I vilket fall som helst har vi nu fått löfte om att få del av de underlag som legat till grund för Socialstyrelsens tolkning av jämförbara yrkesverksamheter, säger Clary Holtendal.

– I Norge har myndigheten SAK uttalat att man inte avser ge tyska PTA norsk receptarielegitimation. Vi har även fått indikationer från Finland, där man också har receptarier, att man resonerar på ett liknande sätt som Norge.

Andra läser