Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Tillverkning enligt GMP i modern anläggning”

Henrik Olténg, vd på Weleda som marknadsför det antroposofiska mistelpreparatet Iscador, kommenterar Svensk Farmacis artikel där apotekaren Per Manell beskrev intryck från tillverkningen av preparatet 1975. Läkemedelstillverkningen generellt och världen som helhet har gått framåt sedan 70-talet, skriver han.

Svensk Farmaci publicerar i sitt nyhetsbrev topp-nyheten med rubriken ”Stor mystik vid tillverkning”, där apotekaren Per Manell ger en inblick i tillverkningen av läkemedlet Iscador som sedan ett år tillbaka är godkänt för försäljning som växtbaserat läkemedel i Sverige.

Varje läsare med någon form av förmåga till kritiskt tänkande borde dock höja på ögonbrynen alternativt sätta kaffet i halsen då det visar sig att det här möjligen kunde ha varit en nyhet – för 40 år sedan!

I artikeln ges små anekdotiska berättelser, om hur tillverkningen och kvalitetskontrollen går till och det förutsätts tydligen att ingenting har hänt sedan 1975.

Precis som läkemedelstillverkning generellt och världen som helhet har gått framåt sedan 70-talet gäller detta även tillverkningen av Iscador.

Läkemedlet tillverkas enligt GMP-standard i en modern anläggning för produktion av sterila läkemedel, byggd 2005, strax utanför Stuttgart.

Tillverkningen följer helt och hållet gällande regelverk och står under tillsyn av det tyska läkemedelsverket. Varje år framställs här 2,5 miljoner Iscador-ampuller varav merparten går till den tyska marknaden, och en i sammanhanget ytterst liten del går till Sverige.

Vid den svenska registreringen tittade naturligtvis Läkemedelsverket på den farmaceutiska kvaliteten och den har således bedömts som fullgod, så ur det perspektivet kan man som patient och förskrivare vara helt lugn.

Vad gäller effekt av medlet så finns det flera olika studier som visar goda resultat, nu senast till exempel en studie som påvisar en förlängd totalöverlevnad* av patienter med inoperabelt pankreaskarcinom och en samtidigt förhöjd upplevd livskvalitet**.

Iscador är för övrigt inget undantag tillverkningsmässigt, utan samtliga antroposofiska medel omfattas av GMP och i övrigt allmänna regler kring farmaceutisk produktion.

Man kan oavsett konstatera att antroposofisk vård överlag får väldigt positiv respons från patienter i Sverige och över hela världen och att i lagen införliva en möjlighet för patienter att få tag i medlen på ett enkelt och säkert sätt är helt rätt väg att gå.

Henrik Olténg, VD, Weleda AB

Referenser:

* Tröger W, Galun D et al.: Viscum album [L.] extract therapy in patients with locally advanced or metastatic pancreatic cancer: A randomised clinical trial on overall survival. Eur J Cancer 49, 3788-3797 (2013).

** Tröger W, Galun D et al.: Quality of life of patients with advanced pancreatic cancer during treatment with mistletoe: A randomised controlled trial. Dtsch Ärztebl Int 111, 493-502 (2014).

Mest läst