Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill se studien om paracetamol

GSK efterlyser Läkemedelsverkets studie som ligger bakom beslutet att stoppa bolagets paracetamoltabletter i allmän handel. Men bolaget och alla andra får vänta på den vetenskapliga publiceringen.

Svensk Farmaci bad GSK, som marknadsför flera paracetamolprodukter, kommentera gårdagens besked från Läkemedelsverket om paracetamoltabletter i allmän handel.

GSK svarar att man inte anser sig fått chansen att fullständigt ”bedöma och värdera grunden för Läkemedelsverkets slutsatser och beslut”, eftersom företaget trots en begäran inte fått tillgång till alla studiedata i LV:s studie.

Rolf Gedeborg är klinisk utredare på Läkemedelsverket.

– De delar av resultaten som ligger till grund för beslutet är redovisade i ett vetenskapligt underlag som är offentligt och som GSK fått ta del av. De har fått allt som vi kan lämna ut, säger han.

Men finns det ingen chans att ta del av studien i sin helhet idag?

– Nej, GSK och andra får invänta den vetenskapliga publiceringen. Vi har skickat in manus för vetenskaplig publikation i en tidskrift. Det är svårt att säga när publiceringen kommer att ske.

GSK lyfter också fram att det totala antalet sålda receptfria paracetamoltabletter har minskat sedan avregleringen. ”Mellan 2008 och 2014 minskade receptfria försäljningen av tabletter med mer än fem miljoner tabletter sålda i såväl apotek som dagligvaruhandel”, skriver bolaget.

”Det minskade antalet tabletter som säljs behöver bedömas av Läkemedelsverket i samband med antagandet att tillgången på massmarknaden har bidragit till mer paracetamolförgiftning”, fortsätter man.

GSK påpekar också att ökningen av sjukhusfall mellan 2009 och 2012 liknar en motsvarande ökning mellan 2000 och 2005, innan paracetamol fanns inom dagligvaruhandeln.

Den ökningen följdes av en minskning mellan 2006 och 2008, vilket tyder på att tidsserien kan ha en cyklisk komponent, resonerar GSK.

Mest läst