Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

LV-besked om paracetamol välkomnas

Läkemedelsverket stoppar paracetamoltabletter i allmän handel från november i år. Sveriges Farmaceuter välkomnar beslutet.

Läkemedelsverket har nu fattat ett beslut att paracetamol i tablettform inte längre ska få säljas i allmän detaljhandel från och med november i år. Orsaken är allt fler förgiftningar, framför allt hos kvinnor med självskadebeteenden, sedan försäljning tilläts utanför apotek 2009.

– Vi vill vidta en åtgärd som har så stark effekt som möjligt på de här impulshandlingarna och så liten effekt som möjligt på den normala användningen, säger Rolf Gedeborg, utredare vid Läkemedelsverket, till TT.

Bakgrunden är Läkemedelsverkets studie som visat att antalet förgiftningsfall fördubblats mellan 2000 och 2013. Ett tydligt trendbrott skedde efter 2009 då paracetamol började säljas även utanför apotek. Sedan dess har antalet personer som förgiftats ökat med 40 procent – från cirka 1 100 till drygt 1 500.

Läkemedelsverkets slutsats är att det finns ett tidsmässigt samband mellan den ökade tillgängligheten av paracetamol och antalet som blir förgiftade.

– Vi ser en tydlig ökning av antalet förgiftningsfall som huvudsakligen är självskadehandlingar, det vill säga impulshandlingar där man vet att det finns en koppling till tillgänglighet. När tillgängligheten ökade så ökade också det här problemet, säger Rolf Gedeborg.

Kristina Fritjofsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter, välkomnar beskedet från Läkemedelsverket.

– Beslutet är välkommet och ligger i linje med vår nollvision för läkemedelsrelaterade skador. Patientsäkerheten måste komma främst och paracetamol bör säljas i en miljö där det finns möjlighet till kunnig rådgivning, det vill säga på apotek, säger hon.

Thony Björk, tidigare ordförande för Sveriges Farmaceuter, engagerade sig mycket i frågan under tiden som ordförande.

– Det är glädjande att konstatera att det förbundet länge drivit nu förverkligats. Nu ligger ansvaret tydligare hos apotekare och receptarier på landets apotek att ge ansvarsfull rådgivning om hur paracetamol skall användas så att risker för förgiftning kan undvikas, säger Thony Björk.

Mest läst