Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hälften fick sänkt lön

Nästan hälften av de uppsagda tjänstemännen från Astra Zeneca i Södertälje som hittat ett nytt jobb två år efter nedläggningen tvingades gå ned i lön. Det är betydligt fler än när Saab Automobil lämnade Trollhättan 2011.

Det är tidningen Arbetsvärlden som med hjälp av statistik från Trygghetsrådet jämfört hur det gått för de tidigare anställda tjänstemännen efter Astra Zenecas forskningsreträtt från Södertälje 2012 respektive Saab Automobils nedläggning i Trollhättan 2011.

Sett till andelen som hade fått nya jobb två år senare är skillnaden relativt liten – 91 procent i Trollhättan och 85 procent i Södertälje.

Men betydligt fler uppsagda tjänstemän från Astra Zeneca tvingades gå ner i lön. Det gällde efter två år 45 procent av de som fått nytt jobb, jämfört med 22 procent efter omställningen i Trollhättan.

Ungefär lika många i Södertälje och Trollhättan hade en oförändrad lön (32 respektive 31 procent).

Men bara 23 procent av de tidigare AZ-anställda som hittat nytt jobb hade höjt sin lön, att jämföra med nästan hälften, 47 procent, av de Saab-anställda tjänstemännen.

En förklaring är enligt Arbetsvärlden att många före detta Astra Zeneca-anställda gått till offentlig verksamhet i stället för privat. Många har också i vissa fall gått in på lägre befattningar än tidigare.

Toxikologen Kerstin Kenne, tidigare Astra Zeneca-anställd, berättar för Arbetsvärlden att erfarna forskare från Södertälje i vissa fall har dykt upp som ”gratisjobbande” praktikanter på Karolinska institutet för att bibehålla kontaktnät och kompetens.

En relativt hög andel av de tjänstemän som hittat nytt jobb två år efter AZ-omställningen, 29 procent, hade visstidsanställningar.

Efter Saab Automobiles nedläggning var motsvarande siffra 16 procent.

Mest läst