Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kronan kontrar om U-läkemedel

Debatten om läkemedel utanför förmånen fortsätter. Kronans Apotek går i ett brev till regeringen i polemik med de aktörer som nyligen krävde en reglering av apotekens påslag, och lanserar i stället andra lösningar.

I mars i år presenterade TLV sin slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen.

Där föreslog myndigheten att sådana läkemedel bör kunna bytas till andra läkemedel med samma aktiva substans på apotek. Dessutom föreslog TLV en ny databas/webbplats där priser på alla läkemedel ska anges.

I uppdraget ingick dock inte att analysera och komma med eventuella förslag kring prissättningen av receptbelagda U-läkemedel, som idag är fri.

Men att flera aktörer vill reglera apotekens påslag är ingen hemlighet. I kölvattnet av rapporten skickade sju aktörer (Läkarförbundet, Läkemedelsindustriföreningen med flera) in en skrivelse till regeringen med krav på utredning av en reglering av apotekens utpriser vid expediering av receptbelagda U-läkemedel.

Men nu kontrar Kronans Apoteks vd Lars Birkeland med ett eget brev till regeringen.

”De sju aktörerna väljer att försöka förflytta ett konkurrensproblem på läkemedel utanför förmånen till att i huvudsak handla om ett problem kring apotekens marginaler. Faktum är att samtliga dessa aktörer inte vill se en reglering av läkemedelsindustrins pris, som i regel utgör någonstans mellan 70 – 99 procent av priset. Istället väljer de att fokusera apotekens marginaler, som ligger på mellan 30 – 1 procent av priset. Läkemedelsbolagens priser ska vara fria och fredade, men apotekens marginaler ska regleras. Var ligger logiken i det?”, skriver han bland annat.

Brevet utmynnar i ett antal rekommendationer. Övergripande uppmanar man regeringen att se till att de läkemedel som anses behöva samhällelig subvention också finns inom läkemedelsförmånen.

I övrigt vill Kronan att regeringen ska förverkliga TLV:s förslag att tillåta utbyte av generiska U-läkemedel. Däremot behövs ingen ny prisdatabas enligt TLV:s förslag, argumenterar Kronan, eftersom transparensen redan är god – cirka 90 procent av apoteken redovisar idag sina priser på U-läkemedel öppet på sina hemsidor.

Kronan tycker också att TLV bör bestämma vilka uppdrag apoteken ska utföra – och sedan sätta handelsmarginalen utifrån det.

”Då slipper TLV ägna tid och resurser för att beräkna apotekens lönsamhet”, skriver Lars Birkeland.

Andra läser