Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Umeå bantar receptarieprogram

Umeå universitet minskar antalet studieplatser på receptarieprogrammet från totalt 40 till 30 i höst. En felprioritering, anser Sveriges apoteksförening.

I höstas fattade Karlstads universitet beslut att avveckla sitt biovetenskapliga program inklusive receptarieutbildningen.

Men Karlstad är inte det enda farmaci-lärosätet som bantar. Umeå universitet har beslutat att minska antalet studieplatser på receptarieprogrammet från totalt 40 till 30 inför hösten.

– Det handlar om direktiv ovanifrån som har med budgeten att göra. Fakulteten har beslutat att dra ned antalet platser något på samtliga program, säger Sofia Mattsson, apotekare och programansvarig, till Svensk Farmaci.

Dessutom slås de två varianterna av receptarieprogrammet som funnits hittills (distansutbildning respektive distansutbildning med frekventa träffar i Umeå) ihop till en från och med höstantagningen i år.

– Syftet är att förenkla. Det har varit litet svårt att rekrytera till programmet med studiegrupper i Umeå, så det är det upplägget som nu försvinner, säger Sofia Mattsson.

Antalet sökande till receptarieprogrammet i Umeå minskade från 567 (till båda ingångarna) i fjol, till 495 i år. Men antalet förstahandssökande ökade samtidigt från 80 till 94, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet.

Robert Svanström är chefsfarmaceut på Sveriges apoteksförening.

– Att man minskar antalet platser är en olycklig utveckling eftersom vi har en arbetsmarknad som skriker efter arbetskraft. Det är extra tråkigt att det här händer i Umeå där man har en uppskattad distansbaserad utbildning och dessutom ett riktigt bra söktryck. Jag tycker att det här är en felprioritering från fakultetens sida. Receptarieutbildningen borde ha undantagits från beslutet att dra ned på antalet utbildningsplatser med hänvisning till den mycket goda arbetsmarknaden för farmaceuter, säger han.

Andra läser