Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Status quo i antal sökande

Utbildningsplatserna på receptarieutbildningarna är färre än vanligt inför hösten – men antalet sökande totalt ligger ungefär på samma nivå som tidigare. Det innebär ett högre söktryck. Svensk Farmaci har gått igenom statistiken lärosäte för lärosäte.

Bristen på farmaceuter är påtaglig på många håll i landet. Samtidigt minskar nu antalet utbildningsplatser på landets receptarieutbildningar – Karlstads universitet avskaffar sin receptarieutbildning och Umeå bantar sin med tio platser.

Tre apoteksaktörer har dock själva tagit initiativ till en ny uppdragsutbildning i samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar.

Apoteksbranschen, Sveriges Farmaceuter med flera arbetar för att få fler unga att välja en farmaceutisk universitetsutbildning. Men är de framgångsrika? Svensk Farmaci har, baserat på Universitets- och högskolerådets statistik, kartlagt hur många som sökt till landets receptarieutbildningar inför hösten.

Apotekarutbildningarna skrev vi en separat artikel om i morse.

Göteborg: Klar ökning av antalet sökande. 532 sökte till receptarieprogrammet att jämföra med 455 i fjol. Även antalet förstahandssökande ökade kraftigt – från 54 till 85.

Kalmar: Intresset ökar för båda de så kallade farmaceutprogrammen vid Linnéuniversitetet. Distansutbildningen lockar flest. 437 sökte dit inför hösten – att jämföra med 408 i fjol. Men intresset för campusutbildningen har ökat mer – 251 sökte i år mot 199 i fjol.

Uppsala: Klar ökning av antalet sökande, 635 jämfört med 519 i fjol. Antalet förstahandssökande ökade dock bara marginellt till 91.

Umeå är det enda lärosäte som tappar i antalet sökande till sitt receptarieprogram. Minskningen kan delvis bero på att universitetet tagit bort en av de två varianterna av det distansbaserade programmet (den med studiegrupper som träffas veckovis i Umeå). Det totala antalet sökande sjönk från 567 (till båda varianterna) i fjol till 495 i år. Men antalet förstahandssökande ökade samtidigt från 80 till 91. Det gör att Umeås receptarieprogram har lika många förstahandssökande som det i Uppsala, trots betydligt färre platser.

Antalet studieplatser i Umeå har alltså dragits ned från 40 till 30. Som vi skrev i morse ökar intresset kraftigt för Umeås apotekarprogram och det mastersprogram som ger receptarier möjlighet att läsa upp till apotekare.

Totalt finns 2 350 sökande till receptarieprogrammens höstintagningar på fyra orter i år, att jämföra med 2 308 till utbildningar på fem orter i fjol.

Andra läser