Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ökat intresse att bli apotekare i norr

Intresset för Umeå universitets apotekar- och mastersutbildning ökar stadigt, men i Uppsala och Göteborg har antalet sökande till apotekarprogrammen minskat något inför höstens antagning. Det visar ny statistik från Universitets- och högskolerådet. UTÖKAD 11:52

Intresset för Umeå universitets nya apotekarutbildning har ökat stadigt sedan den första antagningen genomfördes inför hösten 2012. Ungefär 100 fler sökande har noterats varje år sedan första antagningen 2012, då 418 personer sökte.

Inför höstterminen i år har 702 personer sökt programmet, varav 94 förstahandssökande, enligt Universitets- och högskolerådets (UHR) statistik.

Utbildningen närmar sig därmed sakta samma antal sökande som de större och mer etablerade utbildningarna i Uppsala och Göteborg.

Umeå-utbildningen har dock betydligt färre studieplatser – bara 20 – så söktrycket är redan nu betydligt högre.

1 082 personer har sökt apotekarprogrammet vid Göteborgs universitet inför hösten – en minskning från 1 140 i fjol.

Även Uppsala universitets apotekarprogram noterar i år en svag minskning av antalet sökande inför höstantagningen – 1 260 mot 1 276 förra året, enligt UHR.

Intresset ökar också för mastersprogrammet i Umeå som ger möjlighet för receptarier att läsa upp till apotekare. 163 har sökt till hösten, att jämföra med 124 i fjol.

Sofia Mattsson är apotekare och programansvarig för Umeå universitets farmaciutbildningar.

Varför ökar intresset för era utbildningar, tror du?

– Dels handlar det nog om att våra program som är relativt nya blivit allt mer kända år efter år. Dels skiljer vi oss från de flesta andra genom möjligheten att läsa på distans, säger Sofia Mattsson.

Andra läser