Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler felexpeditioner anmäldes till myndighet

Läkemedelsverket har gjort en djupdykning i hur apoteken hanterar receptexpedieringen. Detta sedan rapporterna om allvarliga felexpeditioner ökat under fjolåret. Verket konstaterar att variationen är stor när det gäller farmaceuternas dialog med patienterna vid expedieringen.

Läkemedelsverket presenterar idag sin tillsynsrapport för öppenvårdsapotek för 2014.

Antalet anmälda allvarliga avvikande händelser och brister på apoteken var under 2014 relativt oförändrat jämfört med 2013 – 160 stycken.

Men hälften av dessa handlade om felexpeditioner av läkemedel där ”farmaceuts färdigställande inför utlämnandet hade fallerat” som verket uttrycker det. Det innebär en ökning jämfört med 2013.

Som svar på detta valde verket att utföra så kallade temainspektioner med fokus på recepexpeditioner på 25 apotek i höstas. En annan anledning till detta fokus är att Läkemedelsverkets receptföreskrifter, LVFS 2009:13, ska revideras i år.

Temainspektionerna innebar att inspektören följde ett antal receptexpeditioner vid varje apotek genom att stå bredvid farmaceuten.

Inspektörerna kunde konstatera att farmaceuterna till stora delar gör vad som krävs enligt föreskrifterna (legitimationskontroll, korrekta byten, plock och plockkontroll på korrekt sätt, ordning under expeditionen, beaktande av integriteten, märkning av läkemedelsförpackningen med mera).

LV observerade dock att farmaceuterna riskerar att förlita sig för mycket på expeditionssystemen när det gäller den författningsmässiga kontrollen. Det visade sig också finnas en stor variation i hur ofta farmaceuten ställer frågor och hur ofta och vilken typ av information som lämnas till patienten.

Antalet fältinspektioner av öppenvårdsapotek var 40 under fjolåret. Som vi skrev nyligen siktar verket på att öka antalet till cirka 60 i år.

De vanligaste avvikelserna vid fjolårets inspektioner avsåg personal/organisation, egenkontroll, lokaler och utrustning.

Den allra vanligaste avvikelsen gällde dokumentation inom området personal och organisation. Den avvikelsen noterades 36 gånger under de 40 fältinspektionerna. Här ingår bland annat personalens kompetensutvecklingsplaner. Läs mer om apotekspersonalens kompetensutveckling i Svensk Farmaci nr 2/15 som kommer ut i dag.

Inga ”kritiska” avvikelser upptäcktes i fjol. Men Läkemedelsverket genomförde uppföljande inspektioner på tre apotek under 2014 eftersom dessa visat kvalitetsbrister vid fältinspektioner.

Andra läser