Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lag ska lyfta apotekarroll i Indien

En reform i Indien ger landets apotekare större befogenheter. Den nya lagstiftningen är tänkt att lyfta landets enorma och vildvuxna apotekssektor.

Öppenvårdsapotekarnas yrkesutövning i världens näst folkrikaste land, Indien, är idag i stort begränsad till att färdigställa och lämna ut ordinerade läkemedel.

En mer dynamisk yrkesroll och högre löner i västländer och grannländer som Sri Lanka har lockat många indiska apotekare att flytta, skriver tidningen The Hindu.

Men i år träder ny lagstiftning, Pharmacy Practice Regulations 2015, i kraft som syftar till att stärka och utvidga de indiska apotekarnas plats i vårdkedjan och göra deras roll mer aktiv och patientnära, enligt The Hindu.

– Det finns nästan 650 000 drugstores i Indien, men knappast någon öppenvårdsapotekskultur. Idag ordinerar läkarna läkemedel och apotekarna lämnar bara ut. Så borde det inte vara, apotekarna måste bemyndigas, säger Ravi Uday Bhaskar, generalsekreterare för All India Drug Controller Officer’s Federation, till tidningen.

Den nya lagstiftningen innehåller bland annat en nationell etisk kod och tydligare definitioner av apotekarnas uppgifter/ansvar gentemot patienterna.

Förutom att lämna ut läkemedel ska apotekarna nu bland annat tillåtas att utföra läkemedelsgenomgångar (se affisch-bilden ovan).

– Den nya regleringen adderar en ny dimension till apoteksverksamheten och den farmaceutiska omsorgen, som hittills befunnit sig i bakgrunden, säger Katam Sai Kumar, president för Doctor of Pharmacy Association, till The Hindu.

Även flera västländer – bland annat Storbritannien, Nya Zeeland och Australien – har på senare tid tagit steg mot att bredda apotekarnas roll i vården/samhället.

Andra läser