Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Allt fler nyanlända är apotekare

Antalet flyktingar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram som har apotekarexamen har tiodubblats på bara två år, enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

Antalet flyktingar med apotekarutbildning som är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsprogram har ökat från 21 i februari 2013 till 214 personer i februari i år.

I februari 2014 var 100 personer med fullföljd apotekarutbildning inskrivna.

Siffrorna från Arbetsförmedlingen refereras av tidningen Arbetet.

– Det är en bransch som har stor brist på arbetskraft, den skriker efter apotekare, säger Soledad Grafeuille, enhetschef på Arbetsförmedlingen, till Arbetet apropå arbetsmarknaden för apotekare i Sverige.

I februari 2013 hade knappt var femte nyanländ i Arbetsförmedlingens etableringsprogram en eftergymnasial utbildning.

I februari i år hade nästan en tredjedel av de nyanlända samma utbildningsnivå.

Att andelen välutbildade flyktingar ökat så kraftigt hänger ihop med att Sverige tar emot allt fler asylsökande från Syrien, enligt Soledad Grafeuille.

Andra läser