Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Utvärdering kan fortsätta med full kraft

Först fick TLV budgeten halverad inför 2015 för sitt uppdrag att utvärdera klinikläkemedel. Men nu har regeringen ändrat sig och projektet kan fortsätta på samma nivå som tidigare.

Det var 2011 som TLV, på uppdrag av regeringen, började utvärdera så kallade klinikläkemedel, det vill säga läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen utan endast används på sjukhus och upphandlas av landstingen.

Tanken var att med en hälsoekonomisk bedömning, liknande den som görs för läkemedel inom förmånen, skulle landstingen ha lättare att hantera nya läkemedel och förhandla fram ett bättre pris.

En annan förväntad effekt var att med en statligt gjord hälsoekonomisk analys skulle läkemedelsanvändningen av klinikläkemedlen bli mer kunskapsstyrd och likvärdig i hela landet.

Projektet skulle först pågå fram till juni 2013, men blev sedan förlängt till och med december 2014. Fram till dess hade myndigheten skapat 34 kunskapsunderlag för totalt 23 läkemedelssubstanser.

Strax före jul kom ytterligare en förlängning av uppdraget som fick fortsätta under hela 2015, men budgeten halverades i regeringens regleringsbrev från tolv miljoner till sex miljoner kronor.

Men nu står det alltså klart att TLV:s arbete att utvärdera klinikläkemedel får fortsätta med full kraft sedan regeringen har skjutit till mer pengar.

– Det känns bra, nu kan vi fortsätta med oförminskad kapacitet, säger Jonathan Lind Martinsson, huvudansvarig för uppdraget klinikläkemedel hos TLV.

På SKL välkomnar man beslutet. En halverad budget hade slagit hårt mot SKL:s arbete, säger Sofie Alvenlind, koordinator för NT-rådet på SKL.

– Vi har ju baserat våra processer på att TLV ska kunna tillhandahålla dessa utvärderingar. Utan hälsoekonomiska värderingar så blir det inga beslut. Därför är det jätteviktigt att de får fortsätta det här arbetet, säger hon.

Läs mer om TLV:s klinikläkemedelsprojekt i Svensk Farmaci nr 2/15 senare i april.

Mest läst