Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteksinslag anmäls till Granskningsnämnden

Apotekspersonalen gjorde bara sitt jobb – men blev misskrediterad i media och felaktigt sammankopplad med Ja till livet-rörelsen. Det anser den läkemedelsansvarige på det apotek i Nacka som hamnade i stormens öga före påsk. Han har nu anmält ett av SVT:s inslag till Granskningsnämnden.

Som vi skrivit tidigare fick en artikel i RFSU:s tidning Ottar spridning i flera medier före påsk, och föranledde inslag och debatt i TV-kanaler.

I artikeln påstås apotek ha nekat flickor i yngre tonåren att hämta ut p-piller och andra preventivmedel.

Peter Gyllbäck, läkemedelsansvarig på det apotek i Nacka som pekas ut i artikeln, tycker att mediebevakningen – i synnerhet ett inslag i SVT:s Aktuellt – har gett en helt förvrängd bild av vad som faktiskt hände.

Därför har han nu anmält SVT-inslaget till Granskningsnämnden för radio och TV.

– Vi har bara gjort vårt jobb i det här fallet, vilket även Läkemedelsverket anser. Den bild som mediebevakningen gett är tyvärr helt förvrängd och man får bilden att vi lagt in moraliska ställningstaganden. Detta har i sin tur lett till att vi helt felaktigt blivit sammankopplade med Ja till livet-rörelsen, säger han.

En viktig pusselbit som saknades i rapporteringen var, enligt Peter Gyllbäck, att apotekspersonalen i det aktuella fallet, under mammans besök, försökte kontakta förskrivaren för att stämma av receptet, dock utan att lyckas.

Eftersom detta och annat inte framkom i inslaget anser Peter Gyllbäck i sin anmälan att programmet brutit mot kraven på saklighet/opartiskhet, och att detta är extra allvarligt då programmet har stor genomslagskraft.

Representanter för apoteket var heller inte tillfrågade eller inbjudna för att ge sin version före sändningen, enligt anmälan.

”Diskussionen var helt inriktad på nekande till expediering av preventivmedel och moraliska ställningstaganden, vilket är fullständigt fel i vårt fall (felskrivet recept) där vi dessutom friats av Läkemedelsverket”, skriver Peter Gyllbäck i sin anmälan.

Andra läser