Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill skapa dialog om leg till utländsk tekniker

I Sverige kan utländska apotekstekniker utan universitetsutbildning åläggas samma ansvar för en receptexpedition på apotek som en apotekare med fem år på universitet. Farligt för patientsäkerheten anser Sveriges Farmaceuter, som nu bjuder in berörda aktörer och företrädare för FIP till ett dialogmöte i frågan.

Inbjudan till mötet den 8 maj har gått ut till generaldirektörerna på Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och IVO samt företrädare för universiteten, apoteksföreningen och den internationella farmacifederationen FIP.

Bakgrunden är att apotekstekniker från Tyskland (PTA), Nederländerna och farmakonomer från Danmark beviljats receptarielegitimation av svenska Socialstyrelsen.

Eftersom Sverige som enda land i Europa har en situation där receptarie- och apotekarlegitimationer ger samma behörighet på apotek, innebär det att en utländsk apotekstekniker, som helt saknar universitetsutbildning, via en svensk receptarielegitimation kan få samma behörighet som en svensk apotekare (som har femårig universitetsutbildning).

Det finns inget annat land i Europa där en apotekstekniker åläggs samma ansvar för en expedition som en legitimerad apotekare, påpekar förbundet i sin inbjudan. Detta innebär en klar patientsäkerhetsrisk, menar man.

De utländska apoteksteknikerna med svenska receptarieleg får också automatiskt formell behörighet att, genom den nordiska samarbetsöverenskommelsen, arbeta som receptarier i Norge och Finland.

Den norska myndigheten som utfärdar legitimationer i vårdyrken, SAK, har till skillnad från Socialstyrelsen uttalat att man inte anser att apotekstekniker från exempelvis Tyskland bör beviljas norsk farmaceutlegitimation.

Syftet med dialogmötet i maj är åstadkomma en konstruktiv dialog kring den uppkomna problematiken.

Andra läser