Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Inga nya krav på Apoteket AB

I valrörelsen talade flera ledande socialdemokrater om att utöka Apoteket AB:s samhällsansvar. Men i årets ägaranvisning till bolaget, som nu blivit offentlig, finns inga nya krav på bolaget alls.

Det var för ett knappt år sedan som Socialdemokraterna presenterade ett sexpunktsprogram (se nedan) med planerade åtgärder inom apotekssektorn.

Som ett led i detta signalerade tunga rikspolitiker som Carin Jämtin och Lena Hallengren en ambition att ge Apoteket AB ett utökat samhällsuppdrag.

– Statens ägarskap ska användas så att Apoteket AB driver kvalitetsutvecklingen i branschen, sa exempelvis partisekreteraren Carin Jämtin i en artikel i Dagens Nyheter.

Hon flaggade bland annat för en ”personalpolitik som ger gott om tid för rådgivning i butiken” och en policy för vad Apoteket AB av trovärdighetsskäl inte bör sälja.

Lena Hallengren, då vice ordförande i Socialutskottet, var på samma spår när Svensk Farmaci intervjuade henne.

– Vi kan tänka oss en policy i ägardirektiven för Apoteket AB kring vad man har för produkter och inte för att vara trovärdig som apotek, sa hon i en artikel i april 2014.

Nu har regeringens förslag till ny ägaranvisning för Apoteket AB publicerats på Apoteket AB:s hemsida. Förslaget väntas antas vid Apoteket AB:s bolagsstämma i Solna den 13 april.

I den nya ägaranvisningen finns inga spår av de ambitioner som Socialdemokraterna deklarerade före valet.

Den enda väsentliga förändringen jämfört med nuvarande instruktion är ett förlängt åtagande att driva bolagets apoteksombud fram till den 30 juni 2016.

Svensk Farmaci har sökt Apoteket AB:s bolagsförvaltare på finansdepartementet samt företrädare för näringsdepartementet, som ansvarar för statlig bolagsstyrning, för kommentarer.

Mer information senare.

FAKTA: Socialdemokraternas sexpunktsprogram för förändring av apoteksmarknaden

1. Särställning för Apoteket AB. Det statliga bolaget ska vara ledande i kvalitetsutveckling.

2. Rätt till hemleverans. Apotek som inte får fram medicinen inom 24 timmar ska vara skyldig att leverera den hem till kunden.

3 Höjda kompetenskrav. Läkemedelsverket ska precisera vilken fortbildning arbetsgivare är skyldiga att ge farmaceuter.

4. Obligatoriskt lagersystem. Alla apotek ska vara skyldiga att ansluta sig ett gemensamt datasystem som visar var en viss medicin finns.

5. Striktare subventionsregler. Möjligheterna för läkemedelsföretag och apotek att kringgå regler i subventionssystemet ska stoppas.

6. Granskning av glesbygden. Socialstyrelsen får i uppdrag att följa utvecklingen för apotek på landsbygden.

Källa: DN, 17/4 2014.

Andra läser