Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Användning av EES ökar

Apotekens användning av expertstödet EES har ökat med nästan 400 procent på ett år. Ambitionen att integrera vårdens interaktionsdatabas Sfinx i EES kvarstår, men tidplan saknas för arbetet.

Expertstödet EES är ett system som kan användas av apoteksfarmaceuter för att analysera e-recept med syfte att förbättra läkemedelsanvändningen och öka patientsäkerheten.

Systemet, som Svensk Farmaci skrivit mycket om tidigare, identifierar bland annat dubbelmedicinering, felaktig dosering, interaktioner och olämpliga läkemedel för äldre enligt Socialstyrelsens indikatorer.

Att EES är direktlänkat till informationen i recepten gör systemet unikt internationellt.

Tidigare i veckan anordnade EES-teamet på E-hälsomyndigheten en workshop för apoteksfarmaceuter i Stockholm. Där framkom, när de cirka 30 deltagarna beskrev sina individuella erfarenheter av systemet, att användningen idag är relativt utbredd i apoteksvärlden.

– Vi kan konstatera att alla stora apoteksaktörer har implementerat EES. Dessutom ser vi en starkt ökande trend i användningen på apotek, som har ökat med knappt 400 procent under det senaste året. Vi märker också att fler och fler farmaceuter uppskattar att EES stödjer den farmakologiska kontrollen med information anpassad till barn, vuxna och äldre, säger Annika Ohlson, apotekare på E-hälsomyndigheten.

EES använder en i grunden amerikansk interaktionsdatabas. I sjukvården dominerar dock Stockholms läns landstings databas Sfinx. Detta har lyfts fram av bland annat apotekskedjor som hellre vill att apoteken använder samma system som vården.

Läkemedelsverket har också fastslagit, efter en utredning 2011, att det inte är motiverat att systemen används parallellt i kompletterande syfte. Verkets jämförelse av databaserna talade till Sfinx fördel.

Tidigare har en ambition att integrera Sfinx-databasen i EES deklarerats, och vid workshopen i veckan framkom att detta mål kvarstår.

– Ambitionen att integrera Sfinx finns kvar men just nu har vi ingen tidplan för det arbetet, sa Maria Wanrud, apotekare på E-hälsomyndigheten, vid mötet.

Yngve Gustafsson är geriatrikprofessor vid Umeå universitet och sedan länge involverad som expert i EES-projektet.

– På sikt är det bra om systemen harmonierar och att EES använder samma interaktionsdatabas som vården använder. Min bedömning är att den amerikanska databas som EES använder snarast är säkrare, säkerhetsmarginalen för äldre är större i EES än i Sfinx, sa Yngve Gustafsson.

Andra läser